Tóm Tắt Buổi Nói Với BS Thành

posted Aug 10, 2019, 5:02 AM by Le Phan   [ updated Aug 10, 2019, 5:17 AM ]

m Tắt Buổi Nói Với BS Thành

 

Làm sao phân bịêt đựơc giữa bệnh lo âu 

và lo bình thừơng?

·      Khi mình lo lắng về cái gì đó hết thời gian trong ngày

·      Khi sự lo làm mình không hòan thành đựơc trách nhịêm như đi làm, đi học, sinh họat gia đình và cộng đồng

·      Mình khó ngủ

·      Mình không thấy đói và ăn ít lại

·      Tính tình mình bực dọc lên

·      Mình mất tập trung

·      Mình bị mệt mõi hơn

·      Khi gia đình và bạn bè nói mình co cái gì thay đổi

 

Để ngừa bệnh mình nên

·      Ngủ cho đựơc ít nhất 6 tíêng liên tục mỗi đêm để trí mình nghỉ ngơi.

·      Ăn úông cho đều để có dinh dữơng nuôi não

·      Tập thể dục 30 phút mỗi ngày cho máu lưu thông tốt để đưa 

dinh dữơng lên não

·      Không xài rượu, thúôc lá hay ma túy để giải lo

·      Đừng để vấn đề trong lòng, hãy cho người thân giúp đỡ

·      Chú ý: Cao niên ưa lo là mình đang bị bệnh gì nặng, hãy gặp bác sĩ để khám mình và đừng tự khám mình bằng cách tra trên google

·      Liên lạc thừơng xuyên với bạn, cộng đồng, và thân nhân cho không cảm giác cô đơn và cho cụôc đời có thêm ý nghĩa

 

BS Thành

Tìm hiểu thêm về :

1. Bệnh tâm thần phân liệt là gì? (What is schizophrenia?)
2. Chứng trầm cảm là gì? (What is depressive disorder?)
3. Chứng lo âu quá là gì (What is an anxiety disorder?)

Mời tải xuống ba tài liệu bằng tiếng Việt dưới dạng PDF
Ċ
Le Phan,
Aug 10, 2019, 5:17 AM
Ċ
Le Phan,
Aug 10, 2019, 5:17 AM
Ċ
Le Phan,
Aug 10, 2019, 5:12 AM
Comments