Nghiên cứu về bệnh Ung Thư, bài viết của tiến sĩ Vũ Minh Kỳ

posted Oct 17, 2018, 5:54 AM by Le Phan

Ung Thư

Tiến Sĩ Vũ Minh Kỳ

Ung thư không phải là một căn bệnh mà là một nhóm bệnh liên quan đến sự tăng trưởng bất thường của các tế bào thành một cái bướu.  Cái bướu là một sự biểu lộ địa phương của những bệnh này.  Nếu cái bướu lành, thì căn bệnh không phải là ung thư.  Cái bướu là ung thư khi nó tái phát sau khi bị cắt bỏ đi và có tiềm năng xâm lược hoặc lan tràn qua những phần khác của cơ thể.  Lịch sử của bệnh ung thư có lẽ cũng đã lâu như lịch sử của loài người.  Trường hợp ung thư đầu tiên có ghi chép lại ở Trung Hoa là bệnh ung thư vú.  Tác giả của tài liệu viết, vào năm 1237, “Vì lý do phiền muộn hay giận dữ, một cục bướu thành hình ở trong vú, nó không có đau đớn hay triệu chứng nào khác lúc ban đầu.  Nhiều năm sau, nó trở thành cứng, da loét ra và núm vú co lại, như một hòn [núi] đá với hang động.”  Cái biến cố này đưa đến chữ Hán cho bệnh ung thư là nham ().  Nó bao gồm chữ sơn (), nghĩa là một ngọn núi, và chữ phẩm (), nghĩa là phẩm chất.  Cùng nhau hai chữ  cho phiên âm nham  và có nghĩa là một ngọn núi to. Những nét chữ còn lại tạo thành ngữ căn nạch () của chữ và cho nó ý nghĩa của một bệnh, không phải một ngọn núi.  Trong tiếng Anh, chữ ung thư có gốc La Tinh và có nghĩa là một con cua.  Nó được đặt tên như vậy vì cái mặt cứng và không đều của cái bướu trông giống như cái mu trên của con cua.  Cũng như thế sự phổ biến của cái bướu giống sự duỗi chân ra của con thú này.

Xã Hội Ung Thư Gia Nã Đại có nói trên trang mạng của nó, www.cancer.ca, vào ngày 20 tháng sáu năm 2017 là gần như một trong hai người Gia Nã Đại được đoán trước bị chuẩn đoán với bệnh ung thư trong cuộc đời của họ, và có vào khoảng một trăm, hay cả hai trăm, loại ung thư.  Tôi lạc quan hơn như vậy, và không hoảng hốt bởi những lời nói này.  Một chấn động lớn như vậy chỉ có thể là một kết quả của một cái gì mà người Gia Nã Đại thích ăn.  Bây giờ chúng ta thử phân tích vấn đề này.

Y học mới thú nhận trong sách giáo khoa của nó - Andreoli, T.E., Carpenter, C.J.C., Griggs, R.C. and Loscalzo, J. "Cecil Essentials of Medicine." W.B. Saunders Company. Fifth Edition. ISBN 0-7216-8179-4,  trang 487 – rằng có sự liên hệ quan trọng giữa ẩm thực và ung thư, và có bằng chứng là chất mỡ đóng góp vai trò trong sự phát triển của ung thư ruột, nhiếp hộ tuyến và vú – ba cái ung thư lớn và thường nhất.

Chúng ta biết ẩm thực và sức khỏe có liên hệ.  Đó là quan điểm của y học Viễn Đông.  Chúng ta cùng nhìn vào bảng phân loại đồ ăn dưới đây và tìm ra bằng cách tự hỏi loại đồ ăn nào có thể gây ra ung thư.

·     Đường

·     Trái cây

·     Sữa

·     Hạt và hạt giống

·     Rau cỏ

·     Đậu

·     Ngũ cốc

·     Cá

·     Thịt

·     Trứng

·     Muối

Các loại đồ ăn được xếp loại như đồ ăn ở bên trên âm và đồ ăn ở bên dưới dương.

Chúng ta biết là cái tội đồ ăn phải âm và nhiều chất đạm vì nó được dùng để xây tế bào.  Cá, thịt và trứng không phải là âm, vì thế chúng nó dường như không có tội.  Ngũ cốc không có nhiều chất đạm, vì thế chúng nó dường như cũng không có tội.  Đậu và sữa thuộc âm và nhiều chất đạm, nhưng chúng nó không có nhiều chất mỡ; vì thế, chúng nó dường như cũng không có tội. Điều này làm hạt và hạt giống dường như là kẻ có tội.  Chúng ta biết các hạt là những đồ ăn gây dị ứng thường nhất.  Và dị ứng là gì?  Dị ứng là một cơ chế tự vệ.  Và nếu có sự tự vệ,  thì phải có sự tấn công.

Hạt và hạt giống là những đồ ăn nguy hiểm vì chúng có thể đưa đến một sự đột biến của các tế bào của hai giống: cây của hạt và hạt giống và một con người.  Ngũ cốc và đậu cũng giống như hạt và hạt giống trong cái ý nghĩa là chúng nó cũng có thể mọc lên những cây của giống chúng nó, nhưng chúng ta thường ăn chúng được nấu chín.  Chúng nó cần một khoảng thời gian để được nấu chín.  Nếu chúng ta nấu chín chúng, chúng ta phá hủy cái khả năng mọc mầm thành giống cây của chúng.  Nấu sôi lên là cách đun chín hữu hiệu nhất.  Đậu và ngũ cốc được ngâm và nấu chín kỹ, vì thế không có gì nguy hiểm khi chúng ta ăn chúng.  Tuy nhiên, nhiều hạt khó mà nấu chín kỹ.  Vài hạt có kích thước trung bình, và nướng đôi khi nấu chín phần bên ngoài nhưng để phần bên trong không chín.  Và chúng ta không thể nấu chúng kín bằng cách đun sôi.  Dầu (chất mỡ) ở trong hạt có thể bảo vệ các giao tử (đực và cái) và để chúng sinh sản. Với những điều kiện thuận tiện của ẩm thấp và tối tăm, tế bào của phần không chín có thể sinh sản và làm trở ngại với sự xây dựng tế bào của con người.  Và điều này có nghĩa là ung thư.

Đương khi nguyên nhân và cách trị liệu của ung thư vẫn còn phải được xác định bởi các nhà y sĩ mới, chúng ta đã có nghe những chuyện không yên tâm.  Chúng ta có biết một truyện trong cuộc sống thật một người ăn hạt giống sống và một cái cây mọc trong phổi của ông ta.  Chúng ta biết có một người cây ở nước Nam Dương.  Trong trường hợp đầu, không có sự đột biến của các tế bào mới; chỉ có tế bào của cây mọc.  Trong trường hợp thứ hai, có một sự đột biến tế bào của hai giống thành công. Có hai kịch bản nữa: Chỉ có tế bào lành mạnh của một con người mọc và một sự đột biến tế bào của hai giống thất bại, nó có nghĩa là ung thư.

 

(Trích dịch trong cuốn sách “Yin Yang: The Philosophical Science of the Far East and Its Applications in Nutrition, Health and Medicine” by Ky M. Vu, PhD.)

Comments