Vietnamese Canadian Community of Ottawa

Welcome to the VCCO’s homepage!
The VCCO is happy to post any community announcements which would interest its members.  
If you have an announcement to post on the site, please send an email to cdnvottawa@gmail.com or 
visit our new Facebook page https://www.facebook.com/CDNVOttawa
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình 
đến đón Tết tại Chùa Từ Ân và Chùa Hiếu Giang