Hội Chợ Tết - Ghi Danh Volunteer Registration

Hội Chợ Tết - Ghi Danh làm thiện nguyện viên - Volunteer Registration Form

Cám ơn các thiện nguyện viên đã đóng góp công sức cho Hội Chợ Tết năm Kỷ Hợi đã thành công mỹ mãn

Thank you to the volunteers who contributed their efforts to the Tet Ky Hoi Festival...

Thank You for your interest, unfortunately the registration is done.  Looking forward to have you on the next event.
Comments