Sinh Hoạt Cao Niên trong Cộng Đồng Người Việt Ottawa - 2018

Kính thưa quý vị,

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ ngày Cộng Đồng Người Việt Ottawa có thêm chương trình sinh hoạt cho các vị cao niên và cao cao niên trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Ottawa. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã hợp tác chặt chẻ với Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West cung cấp nhiều sinh hoạt hữu ích mang nhiều lợi lạc đến với rất nhiều đồng bào về mặt sức khỏe thể xác cũng như về mặt sức khỏe tinh thần. Trong hai năm qua chúng ta cũng may mắn có nhiều thiện nguyện viên giúp đở cho chương trinh thêm phần đầy đủ và phong phú hơn. Những diễn giả cho những buổi thuyết trình rất linh động đã thâu hút rất nhiều người đến nghe.

Năm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị người điều hợp viên mới cho chương trình đó là chị Nguyễn Thi Bạch Mai. Chị Mai sẽ là người liên lạc với quý vị về các thông tin cho cao niên và cao cao niên. Chi Mai sẽ điều hợp các buổi sinh hoạt tại Trung Tâm Y Tế cũng như các buổi du ngoạn. Các buổi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, thể thao cũng như khai mở kiến thức v...v... Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng nhiệt liệt chương trình cao niên như hai năm vừa qua, ngõ hầu cùng giúp đỡ nhau, chăm sóc sức khỏe cho nhau, mang niềm vui đến với tất cả mọi người.

Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình sinh hoạt trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8

Kính thư
Lê Phan
Comments