Ý kiến đóng góp về dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Ottawa

posted Jun 22, 2019, 10:06 AM by Le Phan   [ updated Jun 22, 2019, 10:06 AM ]
Kính gởi ông Trần Văn Nhã, chủ tich Cộng đồng Người VIệt Sherbrooke,
Kính gởi quí đồng hương,

Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là một cựu thuyền nhân cũng là cư dân lâu năm ở Ottawa. Dự án VBTTN Ottawa được Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC, hay Liên Hội) khởi xướng từ tháng 12, 2005 và đã cử ông Lê Duy Cấn (Tiến Sĩ Kinh Tế - ông TS) làm Trưởng Dự Án. Từ đó đến nay, dự án đã bị "cháy" vài lần, về phương diện thời gian lẫn tài chính như sau:

1. "Cháy" án về thời gian:

a. Nói sẽ khánh thành VBTTN lần đầu trong khoảng thời gian 2008-2010.
b. Nói sẽ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng vào 2013 và khánh thánh vào 2015.
c. Nói sẽ khánh thành vào 2017.

2. "Cháy" án về tài chính:

a. Kinh phí xây dựng ban đầu lúc khởi xướng dự án là 2 triệu Gia Kim
b. Sau đó thì kinh phí xây dựng lên đến 4 triệu 3
c. Rồi tăng lên 5 triệu và ... "đường còn dài lắm"

Thời gian qua, ông TS đã lấy danh nghĩa LHNVC đi gây quỹ xây dựng VBTTN ở nhiều thành phố trong Canada và nhiều thành phố khác trên toàn thế giới (Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu v.v). Tuy nhiên tiền gây quỹ thì bỏ vô trong trương mục của Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC, hay Trung Tâm). Và số tiền gây quỹ cũng như tặng vật, tài liệu sưu tầm để dùng trong triển lãm khi VBTTN xây xong, chưa bao giờ được ông TS công bố minh bạch và báo cáo rõ ràng cho đồng hương. Thôi thì mỗi người cứ phải tự hiểu từ những thông tin chung chung mà ông TS cho biết trong những lần phỏng vấn khác nhau. Và dự án đã "cháy" án về thời gian và tài chính như đã kể. Thêm nữa, chắc cũng có nhiều đồng hương đóng góp cho quỹ xây dựng VBTTN đã ít nhiều bất bình khi hiểu ra sự việc là dự án được khởi xướng bởi Liên Hội nhưng tiền quỹ gây được thì bỏ vào trong tài khoản của Trung Tâm. Điều này có lẽ sẽ không được nói rõ nếu không có những nghi vấn của nhiều đồng hương và đại diện cộng đồng yêu cầu ông TS giải bày rõ ràng tình hình tài chính cũng như tiến triển của dự án sau đôi lần ông TS dự liệu trật lất về ngày khánh thành của viện bảo tàng. (Xin được nhắc lại là "đồng hương đang mong chờ ông TS báo cáo rõ ràng về tài chính, chi thu chi tiết liên hệ đến dự án từ năm 2006 cho đến 2018. Báo cáo tài chính của TTNVC như 2 hồ sơ đính kèm sẽ không giúp đồng hương nhìn ra những khoản chi thu trong năm, ở mỗi sự kiện gây quỹ và nhiều chi thu liên hệ khác nữa v.v. Những con số trong báo cáo tài chính của TTNVC liên hệ đến quỹ tài chính của VBTTN từ tính toán nào mà có?).

Trước những bế tắc tưởng chừng vô thời hạn của dự án và sự kiện ông TS dường như không chịu hợp tác với liên hội để giải quyết, LHNVC đã triệu tập Hội Nghị Khoáng Đại vào ngày 16 tháng 9, 2018 tại Ottawa để lấy ý kiến đa số về hướng giải quyết cho dự án. Ông TS cũng đã được mời họp ngày hôm đó nhưng lại không góp mặt tham dự (Tôi có may mắn tham dự phiên họp này). Kết quả phiên họp là chuyển việc xây dựng VBTTN ở Ottawa thành viện bảo tàng ảo (Virtual Museum) cho phù hợp với điều kiện hiện tại của Liên Hội về nhân lực và tài chính, đồng thời Liên Hội sẽ tìm phương hướng thỏa đáng giải quyết số tiền đóng góp ủng hộ của các ân nhân cho dự án này. Tuy nhiên, sau đó vào tháng 12, 2018 thì chúng ta thấy trên website của TTNVC (mà ông TS là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) lại đề nghị tiếp tục khởi xướng việc xây dựng VBTTN Ottawa. Lần này dự án được khởi xướng dưới danh nghĩa của TTNVC, không phải là danh nghĩa của LHNVC. Điều này đã:

1. Trái ngược với kết quả buổi họp Hội Nghị Khuyến Nghị của liên hội đã kể
2. Nếu TTNVC tách rời Liên Hội và tự khởi xướng dự án VBTTN thì Trung Tâm không thể dùng thành quả của dự án khởi xướng bởi Liên Hội trước đây. Ví dụ như trong số tiền trả đứt cho mảnh đất sẽ được dùng để xây dựng VBTTN thì có không ít là tiền quyên góp từ dự án VBTTN của Liên Hội. Hơn nữa, Trung Tâm cũng không thể dùng quỹ còn lại của VBTTN do LIên Hội khởi xướng trước đây cho dự án mà Trung Tâm khởi xướng tháng 12, 2018 vừa qua.

- Vì tình trạng trái ngược về hướng giải quyết dự án giữa Liên Hội và Trung Tâm như đã trình bày,
- Vì cách quản lý dự án của ông TS vẫn không có gí thay đổi khi ông khởi xướng tiếp tục dự án xây VBTTN (mà cách quản lý đó đã làm dự án "cháy" về cả thời gian và tài chính vài lần trước đây như đã thấy),

tôi đã không ngần ngại dùng sự hiểu biết ít ỏi của mình, xin được góp chút suy nghĩ của mình về dự án. Đó là "dự án VBTTN đã được thiết lập để thất bại" (The Boat People's Museum Project is set to fail) từ lý do khởi xướng dư án, chương trình thực hiện cho đến thời gian trù liệu và tài chính hoạch định cần thiết cho dự án. Đính kèm (pdf file) là phần trình bày tương đối dài của tôi vì sao tôi đi đến kết luận như vậy (tôi cũng kèm theo ở đây hai phiên bản báo cáo tài chính của TTNVC: tài khóa 2013-2014 có qua Kiểm Toán Viên; và tài khóa 2017-2018, chưa thông qua Kiểm Toán Viên). Thứ tự phần trình bày của tôi trong hồ sơ đính kèm tóm tắt như sau:

A. Thông tin ban đầu (lúc khởi xướng) về dự án VBTTN.

B. Thông tin liên đới đến sự thay đổi về thời gian hoàn thành và tài chính hoạch định cần thiết cho dự án

C. Dựa trên những thông tin đã kể, tôi suy ra rằng "dự án được thiết lập để thất bại" từ đầu đến cuối, tức là qua các giai đoạn sau đây của dự án:

1. Giai đoạn phát triển từ ý tưởng / nhận xét (có nhiều người Canada tham quan cuộc triển lãm của liên hội hồi tháng 12, 2004) thành dự án xây dựng VBTTN: Tôi chỉ ra rằng ngay trong phát biểu về lý do thành lập dự án của ông TS đã có "nhiều điều bất ổn" rồi.

2. Giai đoạn thực hiện chương trình: Tôi muốn chỉ ra rằng cách thực hiện chương trình mà ông TS đưa ra cũng chỉ là những chỉ đạo chung chung, chứ ông TS chưa hề bao giờ có một chương trình thực hiện chi tiết, phân công thành từng việc cụ thể (task - Work Breakdown structure, WBS thường gặp trong việc quản lý dự án hữu hiệu) và theo dõi sát sự thực hiện từng công việc này. Ví dụ là ông TS phải lên chương trình, nếu dự án trong 5 năm phải xong, thì mỗi năm cần đặt chỉ tiêu phần trăm hoàn thành của dự án từ việc gây quỹ, sưu tầm kỹ vật tài liệu, bản vẽ từ mô hình đến chi tiết xây dựng chi li v.v Cuối mỗi năm kiểm toán nếu sai lệch với chỉ tiêu đã đặt ra thì năm kế phải có kế hoạch khắc phục song song với việc hoàn thành chỉ tiêu được đặt ra cho năm đó v.v. Nếu ông TS thật sự đã "chạy" dự án bằng lòng nhiệt thành và trách nhiệm như vậy thì chắc chắn ông đã không phải dự đoán trật lất mấy lần.

3. "Những điều không ổn" liên hệ đến thời gian và tài chính của dự án: Đây là mấu chốt phân biệt một người quản lý dự án tồi hay giỏi: Dự án được kể là thành công khi nó hoàn thành đúng thời gian trù liệu và trong tài chính đã hoạch định. Đàng này ông TS của chúng ta đã trật lất cả hai mà còn không hoàn thành nữa

D. "Những nghi vần về dự án VBTTN", 27 câu hỏi gởi ông TS, do ông Trần văn Nhã gom góp thắc mắc từ đồng hương khắp nơi.

Thay lời kết: Nay ông TS muốn khởi xướng lại dự án VBTTN trong khi còn quá nhiều câu hỏi liên quan đến dự án mà ông chưa trả lời cho đồng hương, cùng kinh nghiệm xấu mà cộng đồng đã trải qua trong thời gian qua về cách thức quản lý dự án của ông. Vây thì quí đồng hương có dám tin tưởng ông TS sẽ hoàn thành tốt dự án lần này không? Riêng tôi, có quá nhiều lý do để không tin. Hơn nữa, khi ông TS quyết tâm muốn "bán" dự án bất khả thi này (bất khả thi cả về tài lực và nhân lực, theo nhận xét từ Hội Nghị Khoáng Nghị của LHNVC ngày 16 tháng 9, 2018) cho đồng hương khắp nơi thì câu hỏi cần được đặt ra cho ông TS: Ông TS dựa vào gì để tin rằng nhận xét của Liên Hội là sai, tức dự án khả thi và ông TS sẽ thực hiện được? Nếu vậy thì ông TS có thể nói chắc là chừng nào dự án sẽ hoàn thành và trong khoản tài chính trù liệu nào không?

Kính,

Phước Nguyên
Cựu Thuyền Nhân và cư dân Ottawa.


English version.


To Mr. Nha Van Tran,
To My fellow countrymen,

I would like to introduce myself: I am a former boat people who also is a long time resident in Ottawa. The Vietnamese Boat People Museum (VBPM) Project in Ottawa was initiated in December 2005 by the Vietnamese Canadian Federation (VCF) and has appointed Dr. Can Le (PhD in Economics) to be the Project Leader. Since then, the project has been "burned" several times, in terms of Time and Finance as follows:

1. 'Burned' in term of Time:

a. Said initially to complete the VBPM Project within 2008-2010. But failed to deliver.
b. Said to put the first stone to build the Museum in 2013 and complete it in 2015. But also failed to deliver.
c. Said to complete the build of VBPM and open its door for exhibition in 2017. But also failed to do so.

2. 'Burned' in term of Finance: Note that all numbers are in Canadian funds.

a. The initial estimation cost for the project was 2.0 million dollars (Dec 2005).
b. After that, the construction cost was up to 4.3 million dollars (Dec 2012).
c. And now is 5.0 million and "we still have a long way to go" (Jun 2015).

Over the past time, Dr. Can Le has used the name of the VCF to raise funds for the VBMP Project in many cities in Canada and many other around the world (United States, Europe, Australia, etc.). However, the fundraising money was deposited in the account of the Vietnamese Canadian Center (Vietnamese Canadian Center) in Ottawa. And the fundraising amount, the collectibles materials related to the Vietnamese Boat People which will be used in the exhibition when the museum opens its doors; all these has never been publicly disclosed and clearly reported to the countrymen by Dr. Can Le. Well, each person has to explain to themselves the current situation of the project (progress, time, finance, etc.) using the general information that Dr. Can Le has revealed in different interviews (at different times of the project). And the project has 'burned' miserably in terms of Time and Finance as mentioned above. In addition, there was many fellow countrymen who contributed to the funds of VBPM, was upset when they learned that the project was initiated by VCF and the funds was raised on behalf of VCF, but the money raised was put into the VCC account. This fact may not be exposed if there wasn't doubts from many countrymen and community representatives who were continuously asking Dr. Can Le to clearly explain the financial situation as well as the progress of the project after a couple of times he has failed to deliver what he said. (As a reminder, please note that the countrymen is waiting for Dr. Can Le to provide a details financial reports in which the funds raised, the expenses, the collectible materials etc. for each fundraising event in a period from 2006 to 2018. Attach are 2 fiscal years financial reports from VCC which contains little info related to the financial of the VBPM project). 

Facing the deadlock leading to the timeless implications of the project and the fact that Dr. Can Le seemed not to co-operate with VCF to resolve it, VCF has called the conference in Ottawa on the 16th of September, 2018 to vote for the direction moving the project forward. Dr. Can Le was also invited to attend the conference that day but he did not show up (I was lucky to attend this conference). The result of the conference was to stop the fund raising, VCF will look into the design and build a Virtual Museum to suit the current conditions of human resources and finance available for the project. However, later in December, 2018, we saw on VCC's website (which Dr. Can Le is the Chairman of the Board of Directors) suggested to re-initiate and moving forward with the constructions of VBPM in Ottawa. This time the project was initiated on behalf of VCC, not VCF as was in 2005. But Dr. Can Le is still the Project Leader and he said the VBPM will prepare for constructions in the next three (3) years. This announcement has contrary with the result of the conference held by VCF mentioned above.

Due to the above mentioned contradiction and the unpleasant experiences that the Vietnamese community across the country had in the past with Dr. Can Le is the Project Leader for the VBPM Project, I am not hesitate to use my little knowledge contributing my thoughts on it. That is "the VBPM Project has been set to fail" from the reason for its' initiation, its implementation program to the planning time and financial needed for it. Attach (pdf file) is my relatively long presentation why I came to such a conclusion (also included here the two financial statements from VCC: fiscal year 2013-2014 with Audit; and fiscal year 2017 -2018, without audit). The order of my presentation is summarized as follows:

A. Initial information at the start of the project.
B. Information relates to the change of time completion and financial needed for the project.
C. Based on the above mentioned information, I deduced that "the project is set to fail" from the beginning to the end.
D. "The doubts about the VBPM project", 27 questions for Dr. Can Le that Mr. Nha Van Tran collected from the countrymen everywhere.

Conclusion: 

Now, Dr. Can Le wants to re-start the VBPM project while there were so many unanswered questions about its status in the past as well as the past experiences that the community has gone through with his project leading style. Hence, will my fellow countrymen dare to believe that Dr. Can Le will implement the project well and complete it this time? For me, there are too many reasons that I dare to believe it. Moreover, when Dr. Can Le was determined to "sell" this impossible project (both financial and human resources were not feasible, at least in the current time), according to the opening statement of the VCF conference on the 16th of September, 2018, then the question that needs to be raised for Dr. Can Le: Based on what Dr. Can Le think that VCF was wrong on its statement? If so, can you provide a firm time to complete the project as well as a solid statement of the finance required for it? 

Sincerely yours, 
Ċ
Le Phan,
Jun 22, 2019, 10:06 AM
Ċ
Le Phan,
Jun 22, 2019, 10:06 AM
Ċ
Le Phan,
Jun 22, 2019, 10:06 AM
Comments