Yểm trợ và ủng hộ cho dự án xây dựng Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

posted Apr 27, 2022, 1:29 PM by Le Phan

LDL Tuoi Hac Village
Golden Age Village For the Elderly
Phone: (647)- 524- 0018
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
English Version Will Follow.
Kính thưa BCH Cộng Đồng Người Việt Ottawa,

Trước hết, Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario trân trọng cảm ơn quý đồng hương, quý vị thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, cơ sở thương mại, tôn giáo, các cơ quan truyền thông, báo chí đã nhiệt tình yểm trợ và ủng hộ cho dự án xây dựng LDL Tuổi Hạc Ontario trong nhiều năm qua nhằm mục đích tạo dựng một cơ sở phục vụ cho quý vị cao niên trong cộng đồng.

Sau hơn 8 năm cố gắng làm việc tích cực không ngừng với sự yểm trợ của hàng trăm Thiện Nguyện Viên, với nhiều Ban Quản Trị tiếp nối thay phiên nhau gây quỹ và vận động với các cấp chính quyền và với sự giúp đỡ tích cực của cựu Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, hôm nay LDL Tuổi Hạc Ontario vui mừng thông báo đến tất cả quý vị về buổi lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Làng Tuổi Hạc Village với các chi tiết như sau:

 • Ngày & giờ: Chủ Nhật, 1 tháng Năm, 2022, lúc 11 giờ sáng

 • Địa điểm: 8950 McLaughlin, Brampton, tại Flower City Community Centre (góc Tây Bắc), góc đường Queen St W & Academic Dr. (Quý vị có thể đậu xe trong 2 trường Sir William Gage Middle School hoặc Queen Street Public School.)

Chương trình:  

 • Tiếp đón đồng hương và quan khách
 • Nghi lễ Thượng kỳ, nghi lễ Tôn giáo, Lễ Đặt đá và Động thổ
 • Văn nghệ giúp vui, tiếp tân với thức ăn nhẹ và giải khát
Để một số Bộ Trưởng và các chính khách của Tỉnh bang Ontario có thể tham gia lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên của Làng chúng ta trong lúc họ còn tại chức, trước ngày bầu cử ngày 2 tháng Sáu, BQT LDL đã quyết định dời ngày 7 tháng Năm, như đã thông báo trước đây, đến ngày 1 tháng Năm cho buổi lễ quan trọng này.

Chúng tôi chân thành kính mời quý vị bỏ chút thì giờ cùng đến tham dự để buổi lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Làng Tuổi Hạc thêm phần long trọng và ấm cúng. 
Kính xin quý vị ghi danh để BTC có thể lo đón tiếp quý vị chu đáo: Minh Châu: 416-410-6792 hoặc Sĩ Minh: 416-722-3677.

Trân trọng kính mời,

Tỳ kheo Thích Thiện Tâm & BQT LDL Tuổi Hạc Ontario.

 

Ủng hộ Làng:
 • Viết cheque cho Golden Age Village for the Elderly, và gửi đến địa chỉ của Làng ở:
LDL TUOI HAC ONTARIO, 
11088 Pine Valley Drive, Vaughan, ON L3L 0B9
 • Chuyển khoản e-transfer đến email Làng: ldltuoihac@gmail.com
 • Qua PayPal bằng cách bấm nút bên dưới:
PayPal
Dear Executive Committee of the Vietnamese Canadian Community of Ottawa,

The Golden Age Village for the Elderly (GAVE) would like to send a heart-felt thank you to our supporters, community organizations, businesses, religious institutions, and media agencies, for your unwavering support for the Tuổi Hạc Village Campus of Care for Vietnamese-Canadian seniors throughout the years.

Hundreds of GAVE volunteers and multiple Boards of Directors have been working relentlessly in the past eight years, with the strong support from three levels of government, along with the diligent support from former Senator Ngo Thanh Hai, to bring the project to this milestone. Today, we are overjoyed to invite you to our Ground-breaking Ceremony for the Tuổi Hạc Village:

 • Date & time: Sunday May 1st, 2022, at 11AM.

 • Location: 8950 McLaughlin, Brampton, in the Flower City Community Centre (North-West corner), at Queen St W & Academic Dr. (Parking is available at the Sir William Gage Middle School or Queen Street Public School).

Program:

 • Reception with music entertainment

 • National Anthem ceremony, Speeches, Groundbreaking ceremony

 • Performances with light refreshments and drinks

According to the Ontario government, May 4th is the formal start of the campaign period for the upcoming election on June 2nd, 2022. To accommodate the Premier, Ministers, and Mayors, who have been diligently supporting the project, GAVE will host the Ground-breaking ceremony on May 1st (instead of May 7th.)

We warmly invite you to join us to celebrate this remarkable milestone. Please let us know if you can join us by replying to this email or phone us at Minh Châu: 416-410-6792 or Sĩ Minh: 416-722-3677.

With deep appreciation,

Venerable Thích Thiện Tâm & GAVE Board of Directors.

Support Us:
 • Send a cheque payable to Golden Age Village for the Elderly and mail to:
LDL TUOI HAC ONTARIO, 
11088 Pine Valley Drive, Vaughan, ON L3L 0B9
PayPal
Comments