VYAC Mentorship Network Launch

posted Oct 22, 2011, 12:10 PM by Cong Dong Nguoi Viet Ottawa   [ updated Dec 30, 2011, 5:40 AM by Nhung Nguyen, VCCO VP Internal ]

Reach For The Stars Mentorship Network – January 2012 Launch in Ottawa

 

Hello from the Vietnamese Youth Action Committee!

Following the dialogue from the 2010 Vietnames Youth Action Committee National Vietnamese Youth Survey and national workshop, we identified the need to set up and support an infrastructure to create a national network for young Vietnamese Canadians. Today we are very excited to launch the establishment of a national network of young Vietnamese Canadians for mutual support, inspiration, and success! Based on your needs and interests, this project will match young people to mentors at the peer and inter-generational levels. The mentorship is being launched from December 2011 to January 2012 in five cities (Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa and Montreal) with the collaboration of local community organizations.

In Ottawa, the Vietnamese Youth Action Committee has partnered with the Vietnamese Canadian Community of Ottawa (VCCO) for this project. We are excited to announce the launch of the mentorship in Ottawa on Sunday January 8, 2012 at the Plant Recreation Centre (930 Somerset Street West, Ottawa, K1R 6R9,  Phone: 613-232-3000), from 10:30 am to 1 pm. A light lunch will be provided.

We are still recruiting mentees and mentors for the Reach for the Stars mentorship. Below are some general informations about the program.

Mentorship period: February 2012- May 2012

Mentees:  Young Vietnamese-Canadians age 12-25 interested to have a mentor enrich their lives socially or professionnally.

Mentors:  Age 18 and above, looking to mentor someone to share experiences and guidance. Can be of Vietnamese origin or from another community.

Roles and Responsibilities

 • Agree to a 3-month mentorship relationship
 • Average: 1 hour per week, 12 hours total
 • Signed parental consent form for mentees under the age of 18

Benefits for Mentees:

 • Explore the realities and possibilities of an intended career choice.
 • Find guidance towards your educational, career and self-growth’s goals
 • Develop your communication, planning, and inquisitive skills in building the relationship with your mentor, for a smoother transition from school to work.

Benefits for Mentors

 • Further develop your interpersonal and communication skills
 • Enhance your leadership and managerial skills
 • Play a role in building a stronger Vietnamese-Canadian community

Examples of Mentor-Mentee activities

 • Develop areas of common interests, set a schedule for discussion and information exchange.
 • Facilitate a Job shadow experience at the workplace
 • Participate in a social activity together (e.g. Hoi Cho Tet)

For more information, please see the attached mentorship posters and flyers and go to http://www.vietfederation.ca/mentorship.html You can register by January 22, 2012. You are cordially invited to attend the January 8 launch to meet the members of the Ottawa organizing committee.

Thank you for your interest and we look forward to meeting you. Please contact us for any question and/or comment.

Minh Luu
A/Executive Director
Vietnamese Canadian Federation (VCF)

mluu@vietfederation.ca

Ngoc Vo
Cultural Affairs- VCF
VYAC member
cultural.affairs@vietfederation.ca


________________________________________________________________________________

Chương trình Mạng lưới Tuổi Trẻ "Vươn tới các Vì Sao" ra mắt tại Ottawa vào tháng 1 năm 2012.

Sau cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc vào năm 2010, Ủy ban Thanh niên Hành Ðộng, đang thành lập một mạng lưới để giúp các thanh thiếu niên Canada gốc Việt (12-25 tuổi) tương trợ, học hỏi, khuyến khích, và giúp đỡ lẫn nhau, cũng như được các anh chị lớn tuổi hướng dẫn, nhằm nâng cao khả năng hội nhập và thành công trong lãnh vực phát triển cá nhân, sự nghiệp, cũng như sinh hoạt cộng đồng.

Ủy ban Thanh niên Hành Động làm việc với các tổ chức ở 5 thành phố (Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa và Montréal) để thành lập mạng lưới này. Tại Ottawa, UBTNHÐ hợp tác với Cộng Ðồng Người Việt vùng Ottawa.  Chúng tôi xin mời các bạn tham dự buổi ra mắt sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 8 tháng 1, 2012 tại Plant Recreation Centre (930 Somerset Street West, Ottawa, K1R 6R9,  Phone: 613-232-3000), từ 10h30 đến 13 giờ. Sẽ có ăn trưa nhẹ.

Ban tổ chức vùng Ottawa hiện đang kêu gọi sự tham gia của các bạn trẻ (mentees) và các anh chị muốn làm cố vấn (mentors) cho chương trình Mạng lưới Tuổi Trẻ mang tên Vươn tới các Vì Sao (Reach for the Stars).

Thời gian tham gia: Tháng 2/2012 đến tháng 5/2012

Mentees:  Các bạn trẻ từ 12-25 tuổi, người Canada gốc Việt, muốn có người cố vấn để trưởng thành trong phương diện xã hội và nghề nghiệp.

Mentors:  Các bạn tuổi 18 trở lên, muốn làm cố vấn cho một bạn cùng lứa tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, để chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn.  Có thể là người gốc Việt hoặc thuộc sắc tộc khác.

Vai trò và trách nhiệm

 • Chấp nhận tham gia chương trình trong 3 tháng
 • Trung bình: 1 tiếng đồng hồ/ tuần, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ.
 • Các bạn dưới 18 tuổi cần có giấy phép của phụ huynh ký tên.

Lợi ích cho các bạn Mentees:

 • Hiểu về các điều kiện và môi trường của một nghề nghiệp mà bạn định chọn.
 • Có người cố vấn để đạt được các mục đích về học đường, sự nghiệp và phát triển cá nhân.
 • Phát triển khả năng giao thiệp, tổ chức và phân tích qua sự tiếp xúc với người cố vấn, để có được sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ môi trường học đường qua môi trường nghề nghiệp.

Lợi ích cho người cố vấn (Mentors)

 • Tiếp tục phát triển khả năng giao thiệp và truyền thông của bạn.
 • Tăng cường khả năng lãnh đạo của bạn.
 • Ðóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh tại Canada.

Vài sinh hoạt tiêu biểu giữa người Mentee và người cố vấn

 • Tìm hiểu về các mối quan tâm của bạn trẻ và lập một chương trình trao đổi/gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm có liên quan đến các vấn đề đó.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tập trong một môi trường nghề nghiệp
 • Cùng tham gia một sinh hoạt (ví dụ: Hội Chợ Tết)

Ðể biết thêm chi tiết, xin xem bích chương dưới đây và vào trang mạng http://www.vietfederation.ca/mentorship.html . Hạn chót ghi danh là ngày  22 tháng 1, 2012. Xin mời bạn đến tham dự buổi ra mắt vào ngày 8 tháng 1 để gặp các thành viên của ban tổ chức tại Ottawa.

Chúng tôi mong được gặp các bạn trong buổi họp này ! Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp xin liên lạc :


Minh (Lulu) Lưu
Q/Giám Ð
ốc Ðiều Hành
Liên H
ội Người Việt Canada
mluu@vietfederation.ca


Võ Như Ngọc
Uỷ Viên Văn Hoá
Liên H
ội Người Việt Canada
Thành Viên UBTNHÐ
cultural.affairs@vietfederation.ca


ĉ
Phuong Mai, VCCO President,
Dec 19, 2011, 7:35 PM
Ċ
Phuong Mai, VCCO President,
Dec 19, 2011, 7:35 PM
Comments