Voice Canada trân trọng kính mời ...

posted Feb 19, 2017, 5:04 AM by Le Phan
Voice Canada trân trọng kính mời quý vị tham dự đêm ca vũ nhạc gây quỹ giúp đồng bào tị nạn và xã hội dân sự sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2017 từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng tại Hilton Lac-Leamy số 3 Boulevard du Casino, Gatineau. Muốn mua vé xin quý vị vui lòng điện thoại cho:
Tony Nguyen: 613-355-5338
Hue: 613-325-3289
Saigon Meat: 613-233-3294
Phuoc Loi: 613-230-7532
Kanata Noodle House: 613-831-1121

Comments