VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC!

posted Dec 20, 2013, 4:28 PM by Le Phan   [ updated Dec 20, 2013, 4:31 PM ]

Việt Dzũng, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, người hoạt động quên mình, tận tâm, 
không ngừng cùng đồng bào hải ngoại giương cao ngọn cờ vàng chính nghĩa chống cộng sản, 
tranh đấu cho quyền làm người, tình thương và công lý, chân thiện mỹ, truyền thông và nghệ thuật. 
Anh Việt Dzũng là con cưng của nước Việt, vừa qua đời tại nam California hôm nay Thứ Sáu ngày 20.12. 2013.
Nguyện cầu cho linh hồn Việt Dzũng vĩnh viễn bình an ở Nuớc Trời cùng Thiên Chúa, 
các Thánh, và các Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam muôn thuở.

Xin ghi lại nơi đây những hình ảnh kỷ niệm các bài hát,
 bài phỏng vấn dành riêng cho nhạc sĩ Việt Dzũng để cùng nhau tưởng niệm và tri ân người nghệ sĩ tài hoa này.

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


Comments