Vietnamese Canadian Federation Award • Giải Thưởng Liên Hội Người Việt Canada

posted May 11, 2015, 4:53 PM by Le Phan   [ updated May 27, 2015, 8:17 AM ]
The Vietnamese Canadian Federation (VCF) Award recognizes an individual or a group/association  who have made positive contribution to a strong and thriving Vietnamese community in Canada. It is open to nominees in Canada and around the world. 

Following a nomination process, the selection of the recipient is based on his/her/their outstanding leadership and achievements in the following fields : humanity, human rights, community development, culture, youth. 

Giải thưởng Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) được trao tặng cho một cá nhân hay một hội đoàn đã đóng góp tích cực trong việc phát huy cộng đồng Việt Nam tại Canada. Giải thưởng này được mở rộng không những cho Canada mà còn cho khắp mọi nơi trên thế giới.

Sau khi được đề cử, sự tuyển chọn người nhận giải được dựa theo sự lãnh đạo xuất sắc và thành quả của người đó hay hội đoàn đó trong các lãnh vực: nhân đạo, nhân quyền, phát triển cộng đồng, văn hóa, tuổi trẻ.  


   
  
   
  
   
  
   

Ông Hoàng Đình Trí (Chủ tịch LHNVC) và Cô Lâm Tuyết (Chủ tịch ngoại vụ LHNVC) trao giải cho bà Flora MacDonald (photo: Trieu Bao)

   
Ông Trần Văn Nhã (Chủ tịch, Chủ tịch đoàn LHNVC) trao giải cho ông TS Howard Adelman (photo: Trieu Bao)

   
TS Trương Công Hiếu trao giải cho ông Mike Molloy (photo: Trieu Bao)

   
BS Trương Hữu Độ trao giải cho ông Deepak Obhrai (photo: Quang Luu)

Cô Danh Lam Nguyễn (Chủ tịch CĐNVO) trao giải cho ông Paul Dewar (photo: Quang Luu)

Ông Hoàng Đình Trí (Chủ tịch LHNVC) trao giải cho ông David Kilgour (photo: Quang Luu)

   
   
   

Comments