Office of the Honourable Thanh Hai Ngo

posted Sep 20, 2012, 4:36 PM by Le Phan   [ updated Sep 20, 2012, 5:00 PM ]
Ref: Executive Assistant - Office of the Honourable Thanh Hai Ngo  
Tuyển Dụng Nhân Viên: Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

   
 Xin gửi đến quý vị để tường và kính nhờ phổ biến rộng rãi 2 hồ sơ đính kèm (tiếng Anh và tiếng Pháp).
Chân thành cảm ơn
BCH CĐNVOttawa

   

   Ċ
Le Phan,
Sep 20, 2012, 4:43 PM
Ċ
Le Phan,
Sep 20, 2012, 4:43 PM
Comments