Tiệc Tất Niên Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang

posted Jan 30, 2012, 12:49 PM by Le Phan   [ updated Jan 30, 2012, 6:22 PM ]
Ðêm giao thừa vừa qua, Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang đã tổ chức khóa lễ cầu nguyện cuối năm và tất niên văn nghệ mừng xuân Nhâm Thìn. Mời quý vị xem một vài hình ảnh...

Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang


Comments