Ủng hộ dự luật S-226 của chính phủ Canada

posted Sep 26, 2017, 7:02 PM by Le Phan
Chúng tôi xin quý hội thành viên giúp phổ biến bức thư đính kèm, kêu gọi các vị dân biểu liên bang ủng hộ dự luật S-226 cho phép chính phủ Canada tịch biên tài sản của các thành phần tham nhũng, vi phạm tự do nhân quyền ngoại quốc, tẩu tán tài sản cướp bóc của nhân dân ra nước ngoài để sung sướng an hưởng bằng mồ hôi nước mắt và cả xương máu của đồng bào ruột thịt tại nước nhà.

Chân thành cảm ơn quý hội.

Trân trọng,

LHNVC


Comments