TUYÊN CÁO - PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC

posted May 30, 2013, 4:32 PM by Le Phan
Cực lực lên án phán quyết vi phạm Nhân Quyền và Dân Quyền của  nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong phiên tòa ngày 16 tháng 5 năm 2013 tại Long An.
Phiên tòa này đã tiến hành xét xử và tuyên án hai thanh niên yêu nước:

1/  Thanh niên Đinh Nguyên Kha : 25 tuổi, hành nghề sửa máy vi tính tại Long An. " Bị kết án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế."
2/ Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên : 20 tuổi, sinh viên trường Đại Hc Công Nghiệp Thực Phẩm, Saigon. " Bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm qun chế."

Phiên tòa Long An ngày 16 tháng 5 năm 2013, đã được chỉ thị từ đảng CSVN :

Căn cứ vào điểm " C " kho
n " 1 " điều luật 88 bộ luật hình sự của CSVN để truy tố và kết án hai thanh niên Việt Nam, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên là một áp đặt trắng trợn để kết tội tù chỉ vì thể hiện lòng yêu nước.

Trước phiên tòa

1/ Thanh Niên Đinh Nguyên Kha tuyên bố :

“Trước sau tôi vẫn là người yêu nước, yêu dân tộc. Tôi không chống lại dân tộc tôi. Tôi chỉ chống đảng mà chống đảng thì không có tội”.

2/ Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên tuyên bố:
" Vì Tổ Quốc chống ngoại xâm,
Vì tiền đồ Dân Tộc chống tham nhũng".
 
" Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.
Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không dám bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, tôi không cam tâm".

 Với những lời tuyên bố đanh thép như trên trước tòa án CSVN của hai thanh niên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã minh định trách nhiệm Tuổi trẻ Việt Nam vì tiền đồ của Tổ Quốc, vì tương lai của Dân Tộc phải dấn thân, phải hy sinh “ bất chấp hiểm nguy, bất chấp mạng sống”, trước nguy cơ mất nước về tay bọn bành trướng phương bắc. " Bất chấp tù đày, " trước cường quyền, bạo lực của đảng CSVN.
Với bản án này, nhà cầm quyền CSVN đã kết án lòng yêu nước không chỉ riêng cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên mà còn là một phán quyết khống chế lòng yêu nước của toàn thể con dân Việt Nam.

 PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC
Khẩn thiết kêu gọi Đồng Bào trong và ngoài nước hãy cùng đứng lên, đoàn kết bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Dân Tộc và bảo vệ TUỔI TRẺ VIỆT NAM:
- Trước nguy cơ Hán hóa.
-  Ngăn chặn hành động nhu nhược của đảng CSVN, cúi đầu bán nước cho bọn đại Hán phương bắc để củng cố quyền lực thống trị Dân Tộc, bức hại TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC.
Dân Tộc Việt Nam sẽ còn hàng triệu triệu con Rồng cháu Tiên  Anh Dũng như Đinh Bộ Lĩnh, như Nguyễn Huệ, như Trần Quốc Tuấn... Ngày nay đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam có Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên nối tiếp Tiền Nhân đứng lên bảo vệ Tổ Quốc và Giống Nòi Việt Nam.

TUYÊN CÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2013.
TUN / CHỦ TỊCH PHONG TRÀO PNVN/HĐCN.
TỔNG THƯ KÝ.
VŨ TRỌNG KHẢI/ ÚC CHÂU
Comments