Tuần hành và biểu tình trước Quốc Hội Canada...

posted Apr 17, 2015, 4:15 PM by Le Phan
Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng kính mời đồng bào tham gia cuộc tuần hành và biểu tình trước Quốc Hội Canada để ủng hộ đạo luật Hành Trình Tìm Tự Do vào lúc 11g sáng ngày 30 tháng tư năm 2015
Comments