Trường Việt Ngữ cho người Việt cư ngụ tại Kanata

posted Jul 21, 2012, 7:50 PM by Le Phan   [ updated Jul 21, 2012, 7:52 PM ]
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT OTTAWA
Vietnamese Canadian Community of Ottawa 
La communauté canado-vietnamienne d’Ottawa
P.O BOX 33008 - 1363 Woodroffe Ave., Unit B  Ottawa ON  K2C 3Y9
http://www.vccottawa.com/ •  E-mail: CDNVottawa@gmail.com. 

                                                                                                                                    Ottawa, Ngày 18 tháng 7 năm 2012

Kính thưa quý đồng hương ở Kanata,

Kính thưa quý vị, 

Trong hai năm vừa qua, Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã nhận được nhiều quan tâm của người Việt cư ngụ tại Kanata, về vấn đề Trường Việt Ngữ cho các con em của họ.

Hiện nay chúng ta có 5 trường Việt Ngữ, nhưng chưa có trường Việt Ngữ ở Kanata, phụ huynh học sinh ở Kanata phải đưa con em đi học ở Barrhaven hay ở trung tâm thành phố Ottawa. Nhận thấy số đồng hương định cư ở Kanata gia tăng từ 10 năm qua, đa số là những gia đình thuộc thế hệ trẻ từ 25 đến 40 tuổi, và nhu cầu có được một trường Việt ngữ tại đây cũng gia tăng. Vì muốn đáp ứng nhu cầu của người Việt tại Kanata, Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đưa thỉnh nguyện lên Bộ Giáo Dục và đã được bà Debasree chấp thuận với điều kiện là cộng đồng người Việt tại Kanata phải có từ 15 đến 30 học sinh ghi danh trước tháng chín năm 2012.

Nếu số lượng học sinh được như vậy chúng ta sẽ có hai lớp học nằm ở trường tiểu học Stephen Leacock số 25 Leacock Dr., Kanata, ON, Canada  K2K 1S2 dưới quyền của bà hiệu trưởng Pauline McKenna. Số lớp học tăng giảm tùy theo số lượng học sinh ghi danh. Về vấn đề giáo viên thì CDNVO sẽ tuyển chọn và lập hồ sơ các vị có đủ điều kiện đòi hỏi bởi Bộ Giáo Dục. Sau đó sẽ lần lượt được bà Debasree phỏng vấn trước khi nhận vào làm giáo viên.

CDNVO chúng tôi rất mong mỏi được sự hưởng ứng của quý vị, bằng cách ghi danh cho con em, tham gia vào thành phần giáo viên hay gia nhập hội phụ huynh học sinh, để chúng ta góp phần vào việc duy trì tiếng Việt cho những thế hệ con cháu trong tương lai, ngỏ hầu giữ gìn văn hóa Việt Nam của cộng đồng người Việt yêu chuộng tự do đã đến định cư ở Canada sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.

Thân ái kính chào quý vị
T/M Ban Chấp hành CDNVO

Phuong Mai, 
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Ottawa 

TB: Muốn ghi danh cho con em học tiếng Việt tại trường Việt ngữ Kanata, 
xin quý vị vui lòng điền vào đơn đính kèm và gởi về địa chỉ: Vietnamese Canadian Community of Ottawa, 
PO BOX 33008-1363 Woodroffe Ave., Unit B Ottawa ON K2C 3Y9

Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng gửi về điện thư: CDNVOttawa@gmail.com
Chúng tôi sẻ hoan hỷ giải đáp mọi nghi vấn.


Comments