Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West trân trọng thông báo:

posted Nov 13, 2015, 5:09 AM by Le Phan   [ updated Nov 13, 2015, 5:58 AM ]

Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West 
trân trọng thông báo: 
Ngày thứ Ba 16 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp lầu 3 lúc 9:30 sáng

Trung tâm sẽ tổ chức một buổi thuyết trình về Sức khỏe của thận và phương pháp dinh dưỡng (Kidney Health and Nutrition). Bà Holly Pankhurst của Kidney Foundation sẽ là diễn giả và sẽ có người thông dịch. 

Bà cho biết: 1 trong 10 người Canada có bệnh thận và nhiều người trong số họ không biết vì nó là một căn bệnh thầm lặng

Bà sẽ nói về những tác động nghiêm trọng của bệnh thận, yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Trân trọng kính mời quí vị đến tham dự

The presentation on Kidney Health and Nutrition will be presented by Holly Pankhurst from the Kidney Foundation on November 16, 9:30 am, 3rd floor in the Board Room.

Holly said "1 in 10 Canadians have kidney disease and many of them do not know since it is a silent disease".  She will talk about the serious implications of kidney disease, risk factor and prevention methods.
Comments