Triển lãm hình ảnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4...

posted May 16, 2015, 5:43 AM by Le Phan   [ updated May 23, 2015, 4:53 AM ]
Triển lãm hình ảnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 
đã được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 năm 2015 tại RA Center Ottawa. 
Kính mời quí vị vào xem hình ảnh ghi lại từ các bạn Trieu Bao, An Chau, Trung Da và Ginette.

   

   

   
   
   
   
   
  
   


   

   

   


   
   
   


   
Comments