Tri Ân Thương Phế Binh VNCH / Xe Lăn - Dòng Chúa Cứu Thế đã nhận được tiền

posted Mar 14, 2015, 3:25 PM by Le Phan
Mong các bạn sẽ bỏ ra 9 phút để coi và share video "Tri Ân TPB VNCH" do VOICE Canada thực hiện, đến thật nhiều người, để chúng ta cùng hiểu thêm về những gì DCCT đang làm.

YouTube Video


Comments