Trả lời thư anh Lê Duy Cấn viết cho các thành viên LHNVC ngày 16/09/2018

posted Oct 2, 2018, 4:20 PM by Le Phan   [ updated Oct 2, 2018, 4:26 PM ]
Thưa anh Lê Duy Cấn,
Là một thành viên của Liên Hội Người Việt Canada, tôi xin trả lời thư của anh viết cho
''các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada
T/Y Thư mời họp ngày 16-9-2018''

Tôi hy vọng chúng ta không nên mất thời giờ bắt bẻ nhau nữa. Là con người, chúng ta, ai cũng có những lúc sai lầm.  Cố chấp, nói không đúng và không đủ sự thật, chỉ đào thêm hố sâu ngăn cách khiến gây trở ngại cho sự đoàn kết của chúng ta, một sự đoàn kết đặc biệt cần thiết trong lúc này, để chúng ta, những người Việt Nam hải ngoại có thể góp sức với đồng bào Việt Nam trong nước, trong việc chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước.

Kính anh,

Trần văn Nhã

Thưa anh Cấn,
Để anh dễ theo dõi thư trả lời của tôi về những vấn đề anh nêu ra trong thư anh viết cho ‘’các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada’’ về lá thư mời họp ngày 16/09/2018 vừa qua.
-  Phần thư anh viết, tôi xin để chữ nghiêng và không đậm nét.
- Phần thư tôi trả lời cho anh, tôi để chữ thẳng và đậm nét.


Kính gửi các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada

T/Y Thư mời họp ngày 16-9-2018

 Thưa các anh, chị,

Tôi có nhận được lá thư đề ngày 26-6-2018 của anh Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal, thay mặt “Hội Đồng Quản Trị” của Liên Hội (LH), gồm 7 hội thành viên - Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, và Edmonton - liên quan tới buổi họp ngày 16-9-2018 để bàn về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN).  Tôi xin trả lời như sau.

 1.     Thư mời của “Hội Đồng Quản Trị” Liên Hội

 Anh Đào Bá Ngọc gửi cho tôi lá thư mời họp ngày 16-9-2018 với tư cách Đại Diện Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Liên Hội, gồm đại diện của 7 hội thành viên Liên Hội nói trên, mà không đề cập gì tới 4 hội thành viên khác của Liên Hội: Nova Scotia, Windsor, Manitoba, và Vancouver. Vì cơ cấu này không hề có trong Bản Điều Lệ và Nôi Quy hiện hành của Liên Hội (1988), tôi rất tiếc sẽ không thể tham dự buổi họp này.  Tôi cũng xin nói thêm là từ năm 2014, tôi không hề tham dự bất cứ buổi họp nào không được tổ chức theo bản Điều Lệ / Nội Quy của LH. 

Một điểm đặc biệt khác, tôi không hề hứa sẽ tham dự “Buổi Họp Hoà Giải” tại Quốc Hội Canada hồi tháng 7, 2017 như trình bầy trong lá thư do anh Nguyễn Văn Tấn ở Toronto gửi đi.  Trước đó, hồi tháng 4, 2017, trong một buổi mạn đàm tại Mississauga về vấn đề Liên Hội & Trung Tâm Người Việt Canada cùng với  anh Tấn và các anh Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Phan Pha, và Sa Xuân Vũ (Thời Báo Toronto) tôi có nói sẵn sàng tham dự một buổi họp tại bất kỳ nơi nào để giải đáp các thắc mắc liên quan tới Dự Án VBTTN.  Tuy nhiên, lúc đó chưa hề có ai đề cập tới “Buổi Họp Hoà Giải” tại Quốc Hội Canada sau đó 3 tháng, và lại có bỏ phiếu bầu bán nữa (như thư mời của một số thành viên LH gửi ra sau này).  Vì vậy, làm sao có chuyện tôi hứa tham dự buổi họp này được?  Các anh Nguyên, Pha, Vũ có mặt tại buổi họp có thể xác nhận chuyện này.


Thưa anh Cấn,

Hội Nghị Khoáng Đại về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) do LHNVC tổ chức là một hội nghị được tổ chức cho tất cả mọi người quan tâm đến Dự Án VBTTN, không phải là một Đại Hội Đồng dành cho các hội thành viên của LHNVC, nên chẳng cần phải theo Điều Lệ hay Nội Quy nào của LHNVC cả. Bác sĩ Đào Bá Ngọc cùng 6 vị chủ tịch khác trong LHNVC ký tên trong thư mời là vì 6 vị này đồng ý với bác sĩ Ngọc tổ chức HNKĐ mà thôi. Bác sĩ Ngọc không thể đề tên 4 vị chủ tịch kia, vì không nhận được sự đồng ý của họ.

Mặt khác, sự hiện diện của anh tại hội nghị sẽ làm sáng tỏ sự minh bạch của anh, nếu có những điều người khác nói không đúng về anh, anh sẽ có cơ hội giải thích cặn kẽ cho đồng bào hiện diện trong hội nghị hiểu rõ và họ sẽ là chứng nhân sự minh bạch của anh.

Vì thế, sự vắng mặt của anh tại HNKĐ về Dự Án VBTTN lần này được tổ chức ngay tại Ottawa và được báo trước từ lâu chỉ làm đồng bào thắc mắc tại sao anh không dám <<ba mặt một lời>>. 

2.     Chị Lâm Tuyết, “Đồng Trưởng Dự Án VBTTN” ?

Năm 2011 chính tôi là người mời chị Lâm Tuyết, lúc đó là Tổng Thư Kỳ Liên Hội (LH), phụ giúp tôi trong lãnh vực gây quỹ, với chức vụ “Đồng Trưởng Dự Án”, tương tự trước đây khi xây Đài Kỷ Niệm Việt Nam (Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, 1991-1995) tôi có mời anh Vũ Xuân An, Tổng Thư Ký Liên Hội, phụ giúp tôi.  Tuy nhiên, sau khi làm việc với chị Tuyết một thời gian tôi thấy không thích hợp, khi có 2 chuyện sau đây xẩy ra:

(i) Năm 2013, chị Tuyết liên lạc với Toà Đô Chánh Ottawa để thu xếp cho anh Hoàng Đình Trí, Phó Tổng Thư Ký Liên Hội, gặp nhân viên của Toà Đô Chánh Ottawa để bàn về vấn đề xây cất VBTTN mà tôi không hề hay biết.  Sau đó nhân viên Toà Đô Chánh có cho tôi biết về chuyện này, và họ ngạc nhiên vì chính tôi mới phải là người liên lạc với họ để thu xếp buổi họp nói trên cho anh Hoàng Đình Trí nếu tôi thấy cần thiết, vì tôi đã làm việc với họ từ khi khởi xướng Dự Án VBTTN năm 2005;

(ii) Ngày 1-11-2013, chị Tuyết viết thư (đính kèm) cho Toà Đô Chánh Ottawa -  mà tôi không hề được biết - để bàn về vấn đề nhân sự của Dự Án, dùng lời lẽ nặng nề nói rằng tôi (Lê Duy Cấn, người đề xướng dự án này) lập ra dự án này vì lý do riêng tư (personal legacy), và tôi không phải là người có trách nhiệm liên lạc với Toà Đô Chánh về vấn đề xây cất mà là một người khác do chính tôi (Lê Duy Cấn) mời vào làm việc trong dự án.  Vị này từ chối việc chị Tuyết đề nghị và khuyên chị không nên gửi lá thư này đi vì nó sẽ có hại cho uy tín của cộng đồng.  Tuy nhiên, chị Tuyết cứ gửi đi.  Nhân viên của Toà Đô Chánh không hiểu chuyện gì xảy ra nên họ hỏi lại tôi, lúc đó tôi mới biết có thư của chị Tuyết gửi cho họ. Lá thư này chứng tỏ chị Tuyết có ý định tiếm quyền, và điều này không thể chấp nhận được trong bất cứ một tổ chức nào.      

Vì hai lý do kể trên, tôi thấy không thể tiếp tục làm việc với chị Tuyết nên tôi chấm dứt nhiệm vụ của chị trong dự án VBTTN từ năm 2013 vả tôi có thông báo cho Chủ Tịch Đoàn LH về chuyện này.

Thưa anh Cấn,

Sau khi anh từ chức Trưởng Dự Án VBTTN và Ủy Viên Ngoại Vụ của LHNVC tháng 05/2014 (thư đính kèm), ĐHĐ LHNVC tháng 06/2014 tại Edmonton đã đề cử chị Lâm Tuyết làm Trưởng Dự Án VBTTN. Sẵn tinh thần làm việc chung, chị Lâm Tuyết đã đề cử ngay một Ban đặc trách Dự Án VBTTN ngay tại ĐHĐ Edmonton.

Như vậy, để nói cho chính xác, thì vì anh Cấn đã từ chức Trưởng Dự Án VBTTN (đính kèm thư từ chức của anh LDC ngày 21/05/2014) nên ĐHĐ Edmonton 06/06/2014 mới đề cử chị Lâm Tuyết làm Trưởng Dự Án VBTTN, chứ chị Lâm Tuyết không tiếm danh, tiếm quyền với anh. Ngoài ra, từ năm 2010-2014, chị Lâm Tuyết là Tổng Thư Ký LHNVC, anh chỉ là Ủy Viên Ngoại vụ của LH, phụ trách một Dự Án của LH. Với tư cách là Tổng Thư Ký LH, chị Lâm Tuyết, ngay cả khi chị không làm Đồng Trưởng Dự Án VBTTN, thì chị Lâm Tuyết vẫn chính là người thực sự phải chịu trách nhiệm về Dự Án VBTTN, chứ không phải là anh, một ủy viên ngoại vụ của LH.

Nói như anh là nói ngược đời: Ủy viên ngoại vụ của LH lại là ''xếp'' của Tổng Thư Ký LH?!

3.     Lý do tại sao có sự chậm trễ trong việc xúc tiến Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân?

Các anh chị đọc lá thư của anh Mai Phú Hưng gửi cho anh Đào Bá Ngọc và quý anh chị thành viên của Chủ Tịch Đoàn LH và bản thỉnh nguyện thư chúng tôi gửi cho Toà Thượng Thẩm British Columbia sẽ thấy tại sao dự án này bị đình trệ, không phải tại tôi, mà tại vụ tranh chấp nội bộ, tại các  trương mục của dự án bị ngân hàng đóng băng từ tháng 9, 2014, và nhất là tại tôi bị đánh phá liên tục trong mấy năm vừa qua.

Tôi có gửi cho các anh chị - qua lá thư trả lời BS Trần Lê Hồng Phúc - bản tường trình về Dự Án VBTTN cũng như bảng tổng kết các tài sản của Trung Tâm Người Việt Canada hiện đang được giữ tại TD Canada Trust.

Tôi đính kèm các bản tường trình tài chánh của Trung Tâm từ tài khoá 2014-2015 cho tới nay.  Các bản tường trình tài chánh trong thời gian Trung Tâm có các sinh hoạt gây quỹ cho Dự Án VBTTN trước đây đều được kiểm chứng (audited) và phổ biến.

Thưa anh Cấn,

Không có ai đánh phá anh cả, biết bao lần LHNVC, từ năm 2014 cho đến nay 2018, tìm cách đoàn kết lại, để chúng ta cùng nhau tiếp tục hoàn thành Dự Án VBTTN dở dang chỉ vì bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến là chuyện bình thường trong sinh hoạt của bất cứ cộng đồng nào trên thế giới. Và để giải quyết những bất đồng, các nước phát triển như Canada là đất nước chúng ta đang cư ngụ và là nơi anh đã học tập và làm việc hàng chục năm qua đều áp dụng NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ: Thiểu Số phải phục tùng Đa Số, để giải quyết những bất đồng.

4.     Các khó khăn khác

Ngoài việc bị vu khống vô căn cứ về vấn đề quản trị tài chánh, tôi còn là nạn nhân của một chiến dịch nhằm xóa bỏ những đóng góp của tôi cho cộng đồng.  Điển hình là trong một cuộc triển lãm tại Toà Đô Chánh Ottawa năm 2016 về người Việt tị nạn do “Ban Chấp Hành Liên Hội” của anh Hoàng Đình Trí (được bầu trong buổi họp không đủ túc số tại Edmonton vào tháng 6, 2014), một tấm hình chụp Bà Marion Dewar, cố Đô Trưởng Ottawa, với Uỷ Ban Soạn Sách Chương Trình 4000 (Project 4000 Book Committee) do Trung Tâm phổ biến năm 2008 bị thay đổi trong đó hình tôi (Lê Duy Cấn) bị xóa đi,  Tấm hình này (đính kèm) được ghi là “Board of Directors of Project 4000” trong khi chính tôi trước đó cũng là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Chương Trình 4000, do Bà Marion thành lập năm 1979 để mang 4000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn, vào Canada định cư.  Chương trình này, cùng với Operation Lifeline do Giáo Sư Howard Adelman thành lập ở Toronto và các chương trình tương tự ở các thành phố khác là động lực khiến chính phủ Canada quyết định tăng số người tị nạn Đông Dương được nhận vào Canada từ 8,000 người lên 50,000 người trong các năm 1979-1980.

Thưa anh Cấn,

Không có ai phủ nhận tài năng và sự bền bỉ của anh trong các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam chúng ta từ hàng chục năm qua, đặc biệt trong LHNVC và  Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC). Một mình anh có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc: từ vai trò thủ quỹ, điều hành nhiều dự án lớn nhỏ của LHNVC và TTNVC, đến vai trò Tổng Thư Ký LHNVC dù anh chỉ là Ủy Viên Ngoại vụ...

Tuy nhiên, xin anh nghĩ lại tại sao những người đã từng sát cánh với anh từ nhiều năm qua như bác sĩ Đào Bá Ngọc ở Montreal, anh Nguyễn Thái Trung và anh Trần Văn Đông ở Saskatoon, chị Huỳnh Dậu Thủy ở Ottawa, anh Hoàng Đình Trí ở Edmonton, chị Lâm Tuyết ở Calgary... và ngay cà các bạn trẻ như Võ Như Ngọc ở Ottawa, Phạm Phương Anh, Nguyễn Thế Sơn ở Calgary...lại không thể tiếp tục làm việc với anh nữa, chưa kể họ còn bị anh kiện ra Tòa như anh Nguyễn Hữu Kỳ, anhNguyễn Hải Hà ở Toronto, anh Trần Trân ở Edmonton, anh Đặng Vũ Tuấn Kiệt ở Quebec, anh Trương Minh Trí ở Ottawa và tôi, Trần Văn Nhã, ở Sherbrooke.

5.     Kết luận

Mặc dầu phải đối đầu với các khó khăn kể trên, tôi sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới để hoàn tất Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân như dự định lúc ban đầu, và tôi cương quyết không để cho dự án này bị:

-         Hủy bỏ; hoặc
-         Biến thành một “Viện bảo tàng ảo (virtual museum); hoặc
-         Rời đi một thành phố khác.

Các anh chị có thể giúp tôi sớm hoàn thành dự án VBTTN bằng những cách sau đây:

1/  Khuyến cáo những người đang loan tin đồn thất thiệt nhằm mục đích lăng mạ làm tôi mất uy tín hãy để thời giờ làm những chuyện hữu ích hơn cho cộng đồng, cho xã hội;

2/  Không ép buộc tôi phải cộng tác với những người làm việc không thẳng thắn và tiếm quyền;

3/  Vận động đồng bào tại địa phương tiếp tục yểm trợ Dự Án VBTTN.

Xin cảm ơn và kính chào các anh, chị.

Lê Duy Cấn
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada
& Trưởng Dự Án VBTTN 

Thưa anh Cấn,

Chúng ta tranh luận với nhau như thế chúng tôi thấy đã đủ rồi. Tranh luận mãi mà không đưa đến một kết quả nào thì CHỈ LÀM GƯƠNG XẤU CHO CON CHÁU CỦA CHÚNG TA, vì chúng đã quen với sinh hoạt Dân Chủ ở đất nước này: Chúng sẵn sàng chấp nhận một kết quả mà chúng không đồng ý, vì đó là sự CHỌN LỰA CỦA ĐA SỐ.

Kính anh,

Trần Văn Nhã 

Chủ tịch HNV Sherbrooke

      

Ċ
Le Phan,
Oct 2, 2018, 4:23 PM
Comments