Tọa đàm đầu xuân với Sư Cô Hạnh Viên

posted Mar 13, 2019, 12:20 PM by Le Phan
Cộng Đồng Người Việt Ottawa 
Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West 
trân trọng kính mời

Tọa đàm đầu xuân với 
Sư Cô Hạnh Viên 

Buổi tọa đàm sẽ bắt đầu lúc 2 giờ 
và kết thúc lúc 5 giờ chiều 
ngày Thứ Bảy, 13 tháng 4 năm 2019
tại lầu 3 Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West, 
số 55 đường Eccles, Ottawa

Đề tài của buổi tọa đàm:

Một Bài Thơ Thiền
Buổi nói chuyện này mở rộng cho tất cả người Việt tại Ottawa
Ban tổ chức trân trọng kính mời
Comments