Tin Vui cho những người cao niên tại Thủ Đô Ottawa

posted Jul 16, 2019, 10:42 AM by Le Phan
Tin Vui cho những người cao niên 
tại Thủ Đô Ottawa
Người cao niên đi xe miễn phí vào 
ngày Chủ Nhật và ngày Thứ Tư

Vidéo YouTube


Thị trưởng Jim Watson nói rằng chi 100.000 đô la hàng năm để cung cấp cho người cao niên miễn phí phương tiện chuyên chở công cộng vào ngày Chủ Nhật là xứng đáng vì nó sẽ mang lại cho những cư dân này một cơ hội để ra khỏi nhà của họ.

Sự cô lập của người cao niên là một vấn đề thực sự tôi thấy mỗi ngày khi tôi đến thăm trung tâm thương mại hoặc nhà của người cao niên (đó là) một thách thức lớn trong cuộc sống của người cao niên, ông Watson Watson cho biết hôm thứ Tư tại trạm xe bus cầu Billings, thông báo rằng Chủ nhật miễn phí đầu tiên cho người cao niên là vào ngày 7 tháng 7.

Seniors Ride Free on 
Sundays and Wednesday
Mayor Jim Watson says spending $100,000 annually to give seniors free public transit on Sundays is worth it because it will give those residents another opportunity to get out of their homes.

“There’s a real problem I see every day when I visit malls or seniors homes (that is) an isolation challenge,” Watson said Wednesday at the Billings Bridge transit station, announcing that the first free Sunday for seniors was on July 7.


Comments