Tìm người Việt! Cứu một mạng người...

posted Jul 4, 2014, 6:27 AM by Le Phan   [ updated Jul 17, 2014, 6:47 AM ]
Tìm người Việt! Cứu một mạng người
Email: familleduong@yahoo.com
www.hema-quebec.qc.ca
Héma-Québec: 514-832-5000

This is of outmost importance given that, as you know, Mai Duong's donor of stem cells needs to be of Vietnamese origin.  We must encourage colleagues and friends to get tested to find a compatible donor urgently to save Mai's life.  Potential donors can register online at onematch.ca in Canada and Héma-Québec.gc.ca in Québec, and they will receive a swabbing kit through the mail.  
All relevant details are available on this website: http://sosmai.com/en/ (in English and French only for now)

This is her page Facebook: https://www.facebook.com/savemaiduong 

I am also sending you relevant material I found in Vietnamese:
    Héma-Québec swabbing procedure in Vietnamese (below)
    Mai's father speaks Vietnamese and has posted messages about his daughter in Vietnamese on his Facebook page:

Once again, a sincere thank you for your solidarity.
rat cam on
Joya
613-220-6965

"Đối với vị nào, tuổi từ 18 đến 50, chưa hiểu rõ việc tham gia giúp tìm kiếm loại tuỷ sống giống của cô Mai Dương như thế nào? Xin thưa là rất đơn giản, chỉ dùng cây quấn bông gòn, đưa vào 4 chỗ trong miệng, xoa như đánh răng khoảng 20 đến 30 giây là xong.

Còn nếu vị nào có tuỷ giống bệnh nhân thì sao? Có hai cách: hoặc là hiến máu, hoặc là hiến tuỷ.

Xin được tóm lược quá trình tham gia như sau:
1. Điền vào đơn với chi tiết cá nhân, cũng như trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Có hay Không - về những bệnh phổ thông. Sau đó ký tên và ghi rõ ngày ký tên.
2. Đánh răng rửa miệng sạch sẽ trước.
3. Dùng dụng cụ được cung cấp bởi Phòng Truyền máu Quebec - Hema-Quebec. Trong đó, ngoài những mẫu đơn còn có 4 cây gỗ có quấn bông gòn. Phần bông gòn được bảo vệ trong một phần nhựa plastic có nắp đậy. Dùng cây này cho vào miệng ở một trong bốn vị trí (xem hình đính kèm), rồi xoay tròn như thể đánh răng hằng ngày, chừng 20 đến 30 giây.
4. Cho phần bông gòn vào trong phần nhựa rồi đóng nắp lại.
5. Để 4 cây bông gòn vào trong 4 khe trên tờ giấy, ghi tên, ngày.
6. Cho tờ questionnaire và 4 cây bông gòn nêu trên vào phong bì có đia chỉ ghi sẵn và tiền tem trả sẵn. Sau đó bò vào thùng thư của bưu điện.

Đơn giản vậy thôi. Xin quý vị hãy liên lạc ngay để nhận những dụng cụ này. Phòng Truyền Máu Quebec (Héma - Québec, hema-quebec.qc.ca) hoặc qua số điện thoại 514-832-5000.


Comments