Tiến sỹ Rupert Neudeck qua đời ngày 31 tháng 5 năm 2016

posted May 31, 2016, 1:22 PM by Le Phan   [ updated May 31, 2016, 1:36 PM ]
Tin Buồn
Cộng Đồng Người Việt Ottawa vừa được tin Tiến sỹ Rupert Neudeck qua đời ngày 31 tháng 5 năm 2016. Ông Rupert Neudeck là một ân nhân cho cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới...  Nhắc tên Ông thì không bao giờ những người thuyền nhân tỵ nạn cộng sản quên được trong cả cuộc đời còn lại... Ông đã thấy thảm cảnh của người dân Việt phải đau khổ mà rời bỏ quê hương để tránh cộng sản đang gặp nguy biến trên đại dương, cần phải cứu! Bất chấp khó khăn về mọi mặt. Ông đã vận động người dân Đức ủng hộ tiền và chính ông đã lập ra hội Capanamur, đã mướn con thuyền để đi ra biển đông cứu vớt hơn 11 (mười một) ngàn người Việt Nam vượt biển thoát ách cộng sản vô thần đó và đa số đã được định cư ở nước Đức...

Trước sự mất mát lớn lao này, Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin chia buồn với Bà Christel Neudeck (phu nhân của Tiến sỹ Rupert Neudeck) và xin tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cầu nguyện cho ông được Chúa rước về thiên đàng và về nơi cỏi vỉnh hằng dưới bóng từ của đức Phật A Di Đà

Cộng Đồng Người Việt Ottawa

    
   
   

Comments