Tiến Sĩ Trương Công Hiếu là một trong 19 Nhân Viên (Officers - O.C.) sẽ được trao tặng Huy Chương Order Of Canada nhân dịp Canada kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 150

posted Jun 30, 2017, 7:09 PM by Le Phan


Kính thưa quý vị,
Các đây một năm, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đồng thuận vinh danh Tiến Sĩ Trương Công Hiếu với chính phủ Canada để được trao tặng huy chương Order of Canada. Một trong những vinh dự dân sự cao nhất của đất nước Canada, thừa nhận sự thành tựu xuất sắc, sự cống hiến cho cộng đồng và phục vụ đất nước.

Sau khi tham khảo với Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã soạn thảo văn thư và kèm theo hồ sơ công trình và thành quả của TS Trương Công Hiếu, gửi đến văn phòng Phủ Thống Đốc Toàn Quyền. Sau đó cộng đồng người Việt khắp mọi nơi trên Canada đã gửi thư ủng hộ nhiệt liệt cho việc vinh danh này, đáng kể nhất là từ Calgary, Edmonton, Toronto và Montréal.

Ngày hôm nay thứ Sáu 30 tháng 6 năm 2017, Ông Thống đốc Toàn quyền Ngài David Jonhston đã công bố danh sách 99 thành viên mới đã được tuyển chọn trong đó bao gồm 3 Người đồng hành-Companions (C.C.), 19 Nhân viên-Officers(O.C.) và 77 Thành viên-Members(C.M.).

Tiến Sĩ Trương Công Hiếu là một trong 19 Nhân Viên sẽ được trao tặng Huy Chương Order Of Canada nhân dịp Canada kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 150. Tiến Sĩ Trương Công Hiếu là người đã phục vụ nhiều năm cho The Royal Canadian Mint và đã có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng người Việt tại Ottawa. Sau gần một năm làm việc, Ủy ban duyệt xét đã công nhận ông là người xứng đáng nhất để nhận lãnh huy chương Order Of Canada. Thật là một vinh dự lớn lao cho cộng đồng người Việt tại Canada vì ông là người Việt đầu tiên nhận lấy vinh dự này. Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin chúc mừng TS Trương Công Hiếu và hy vọng rằng ông sẽ là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mai sau.

Hieu Cong Truong, O.C.
Ottawa, Ontario
For his innovative contributions as an engineer and a leader who has helped propel Canada to the forefront of the minting industry.
Ċ
Le Phan,
Jun 30, 2017, 7:09 PM
Comments