Thuyết Pháp tại Chùa Hiếu Giang

posted Sep 20, 2016, 5:15 AM by Le Phan
 
 
   Thuyết Pháp tại Chùa Hiếu Giang
Trên con đường hoằng pháp tại Canada, Hòa Thượng Thích Vân Đàm, Viện Chủ chùa Pháp Vương Washington DC Hoa Kỳ sẽ dừng bước tại chùa Hiếu Giang trong ba ngày. Từ ngày thứ Ba 20 đến ngày 22/9/ 2016. Chùa sẽ có những buổi thuyết pháp vào lúc 7 giờ mỗi tối do Hòa Thượng Thích Vân Đàm thuyết giảng về Kinh Vô Lượng Thọ. 

Trân trọng kính mời quý vị về chùa nghe pháp
Comments