Thư trình bày về Điều Lệ và Nội Quy LHNVC...

posted Oct 29, 2014, 7:19 PM by Le Phan
Sherbrooke, ngày 29 tháng 10 năm 2014
 
Kính thưa quý anh chị quan tâm đến LHNVC,
 
Theo như thông cáo của anh Trần Văn Đông đề ngày 24-10-2014, nội dung như sau:
 
Luật sư của BCH Lâm Thời, ông Joel Secter đã đưa ý kiến xây dựng cho chúng tôi là nên giải quyết sự tranh tụng hay mâu thuẫn trong nội bộ với nhau theo Điều Lệ & Nội Quy thay vì đưa đến sự thưa kiện trước tòa án. Chúng tôi tin rằng tương lai của LHNVC sẽ được tươi sáng nếu tất cả các hội thành viên đoàn kết lại để cùng hoạt động cho lợi ích chung của cộng đồng.
 
Dựa trên ý kiến này, tôi xin trình bày Điều Lệ và Nội Quy của LHNVC theo bản được tu chính của ĐHĐ thường kỳ ở Montréal ngày 26-28/09/1986 để quý anh chị tường và thẩm định:
 
1. Điều kiện gia nhập LHNVC: (* phần chữ nghiêng là phần trích Thông Cáo)
 
Chiếu theo Điều Lệ của LHNVC thì tất cả 11 hội thành viên hiện thời (Nova Scotia, Montreal, Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Windsor, Manitoba, Saskatoon, Edmonton, Calgary và Vancouver) đều đã hội đủ các điều kiện là thành viên hợp lệ của LHNVC cho đến ngày hôm nay.
 
Điều Lệ & Nội Quy của LHNVC không có một khoản nào ghi là một hội thành viên sẽ tự động bị khai trừ nếu không tiếp tục đăng ký hằng năm. BCH LHNVC chỉ nhắc nhở nếu thấy cần thiết chứ không được tự động khai trừ.
 
Trong Điều Lệ, chương II, điều 3 về Thành Viên, có nội dung như sau:
‘’Được chấp nhận là Thành viên của LHNVC, các HNV tại Canada:
  • quy tụ tối thiểu 30 hội viên trên 18 tuổi trong phạm vi một hay nhiều thành phố hay một đô thị;
  • có hoạt động liên tục;
  • có ban chấp hành, có điều lệ, CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN
  • và chấp nhận tôn chỉ của LH.
Và trong Nội Quy, chương II về Thành Viên của LH, điều 5 có nội dung như sau:
 
‘’Thành Viên của LH là những HNV đủ các điều kiện gia nhập LH như đã định trong Bản Điều Lệ, được Chủ Tịch Đoàn hoặc ĐHĐ chấp thuận và tôn trọng tôn chỉ bất biến của LH.
 
Như vậy, CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN là điều kiện không thể thiếu để là một Hội Thành Viên hợp pháp của LH. Một Hội Thành Viên nào không thực hiện điều này là tự chính họ làm mất tính chất hợp pháp (good standing) của mình. Trong các sinh hoạt hội đoàn có tầm vóc quốc gia (như LHNVC), thì các Hội Thành Viên cần phải hợp pháp (good standing) mới có quyền bầu cử và ứng cử.
 
2. Hội Người Việt Nova Scotia không hề cử đại diện tham dự buổi họp tại Edmonton đầu
tháng 6: Qua cuộc họp bất thường tại Toronto, Ban chấp hành Hội Người Việt Nova Scotia đã cho biết Ban Chấp Hành do Dason Linh làm chủ tịch đã hết nhiệm kỳ vào tháng 5, 2014. Các cố vấn trong BCH hội Nova Scotia cho biết hội đã không cử đại diện đi họp vào đầu tháng 6 tại Edmonton. Vì vậy sự hiện diện của Dason Linh là hoàn toàn mang tính cách cá nhân, không đại diện cho Hội Người Việt Nova Scotia tại Edmonton.
 
Theo như anh Dason Linh cho chúng tôi biết, cuối tuần 31-05-2014, Hội Người Việt Nova Scotia đã họp lại để bầu lại BCH, nhưng vì một lý do nào đó, việc bầu cử này đã không thực hiện được, nên anh Dason Linh vẫn còn giữ chức vụ Chủ Tịch HNV Nova Scotia cho đến ngày 18-06-2014, khi chị Tina Nguyễn được bầu làm Chủ tịch thay anh Dason Linh. Do đó, việc anh Dason Linh với tư cách Chủ Tịch đương nhiêm đại diện HNV Nova Scotia trong ĐHĐ Edmonton 06-06-2014 là một điều hơp lý và hợp pháp.
 
3. Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver (CDNVVGV):
 
Tuyên Cáo Chung đề ngày 24 tháng 8 năm 2014 của 6 Hội thành viên tham dự Đại Hội Đồng Bất Thường tại Toronto trong tháng 8 năm 2014. Tất cả đồng tái xác nhận Ban Chấp Hành do ông Mai Phú Hưng là đại diện chính thức cho Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver.
 
Trong ĐHĐ 06/2014 ở Edmonton, BCH LH 2012–2014 có mời cả 2 BCH vùng Greater Vancouver (ông Mai Phú Hưng và ông Hà Tấn Phát), nhưng ông Mai Phú Hưng không đến trong khi ông Hà Tấn Phát với các đại biểu đã có mặt và trưng bày con dấu (seal), sổ trương mục (bank account) và giấy ghi danh nơi chính quyền (government registry). Chính vì thế, ĐHĐ Edmonton quyết định BCH của ông Hà Tấn Phát là Hội Thành Viên hợp pháp của LH.
 
Trái lại, trong ĐHĐ bất thường 8/2014 ở Toronto, ban tổ chức lúc đầu chỉ mời BCH của ông Mai Phú Hưng. Cho đến khi tôi (HNV Sherbrooke) yêu cầu phải mời 2 BCH của ông Mai Phú Hưng và ông Hà Tấn Phát và được sự ủng hộ của anh James Nguyễn, Chủ Tịch HNV Toronto, Ban Tổ Chức mới viết thơ mời thêm BCH của ông Hà Tấn Phát, chỉ vài ngày trước ngày ĐHĐ bất thường, thì làm sao BCH Hà Tấn Phát có thể tham dự được?! Chưa kể là cho đến nay, chúng tôi vẫn không nhận được chứng cớ nào của ông Mai Phú Hưng.
 
4- Vậy, theo Điều Lệ và Nội Quy LHNVC, BCH LH do ĐHĐ Edmonton 06/2014 hay ĐHĐ Bất Thường Toronto 08/2014 bầu lên, BCH nào là BCH hợp pháp?
 
- Trong Nội Quy, chương III, phần A về Đại Hội Đồng, điều 9(a) và điều 8 (b) có nội dung như sau:
 
‘’ĐHĐ thường kỳ họp 2 năm một lần trong khoảng tháng 5 đến tháng 9 do BCH triệu tập.’’ (điều 9-a)
‘’ĐHĐ có nhiệm vụ bầu cử Ban Chấp Hành và ban Kiểm Soát.’’ (điều 8-b)
 
ĐHĐ Edmonton do BCH 2012-2014 triệu tập trong tháng 6 (đ 9-a)
và đã bầu BCH và Ban Kiểm Soát (đ 8-b)
 
Do đó, ĐHĐ Edmonton đã hoàn toàn làm đúng theo Nội Quy của LH.
 
- Theo như trong Điều Lệ và Nội Quy của LH,  ĐHĐ Bất Thường chỉ có thể bầu lại BCH LH với trình tự như sau:
 
Trong Nội Quy của LH, điều 43 trong chương XI về Kỷ Luật viết:
 
‘’Chủ Tịch Đoàn với ít nhất 3/4 có thể cảnh cáo…nhân viên Ban Chấp Hành…’’
 
Dựa trên diều 43 này, với sự đồng ý của 3/4 chủ tịch đoàn có thể bất tín nhiệm BCH đương nhiệm và triệu tập 1 ĐHĐ Bất Thường để bầu lại BCH LH theo như điều 11 trong chương III về Đại Hội Đồng như sau:

‘’Trong trường hợp BCH LH từ chức hay bị Chủ Tịch Đoàn bất tín nhiệm, một ĐHĐ Bất Thường phải được triệu tập trong vòng 3 tháng, để bầu BCH mới,nếu nhiệm kỳ của BCH cũ còn hơn 6 tháng. Trong trường hợp nhiệm kỳ BCH cũ còn dưới 6 tháng, ĐHĐ sẽ chỉ định một BCH lâm thời để điều hành LH. Những thành viên trong BCH bị mất tín nhiệm không được làm thành viên trong BCH lâm thời.
 
Dựa trên các điều khoản trên trong Nội Quy của LH, ĐHĐ Bất Thường Toronto, khi tự ý bầu ra BCH Lâm Thời là Bất Hợp Pháp, vì đã không tuân theo những quy định của Nội Quy. Chưa kể là trong nghị trình ĐHĐ BT Toronto, Ban Tổ Chức đã không thông báo sẽ có cuộc bầu cử BCH Lâm Thời như trong Điều 10, chương III của Điều Lệ LH quy định:
 
‘’Một khi phiên họp ĐHĐ được quyết định triệu tập, BCH có nhiệm vụ thông báo bằng thư cho tất cả  các đại biểu của thành viên về ngày, giờ, địa điểm cùng CHƯƠNG TRÌNH buổi họp ít nhất một tháng trước ngày ĐHĐ nhóm họp.’’
 
Qua việc trình bày về Điều Lệ và Nội Quy của LH ở trên, chúng ta có thể kết luận việc ĐHĐ Bất Thường ở Toronto bầu ra một BCH Lâm Thời là Bất Hợp Pháp, vì chưa có 3/4 Chủ Tịch Đoàn khuyến cáo bất tín nhiệm BCH LH được bầu ra từ ĐHĐ hợp pháp ở Edmonton vào tháng 6-2014, nên không thể có một ĐHĐ Bất Thường để bầu ra một BCH mới thay thế BCH được ĐHĐ hợp pháp ở Edmonton đã bầu ra.
 
-  Vấn đề còn lại của chúng ta ở đây là một số vị trong Chủ Tịch Đoàn cho rằng ĐHĐ Edmonton KHÔNG ĐỦ TÚC SỐ QUÁ BÁN, nên không có giá trị như trong Điều 11, chương III quy định:
 
 ‘’Các phiên họp ĐHĐ chỉ có giá trị khi có sự hiện diện của đại biểu của ít nhất ½ tổng số thành viên.’’
 
Ở ĐHĐ Edmonton trong 6 Hội có mặt, có 2 Hội Thành Viên Nova Scotia và Vancouver là có vấn đề Đại Diện:
 
  • Trường hợp HNV Nova Scotia tôi đã giải thích ở trên: Do HNV Nova Scotia hoãn ngày bầu cử BCH mới vào ngày 18-06, nên anh Dason Linh vẫn còn là Chủ Tịch đương nhiệm ở ĐHĐ Edmonton diễn ra từ ngày 06-08/06/2014, nên anh có đủ tư cách để đại diện HNV Nova Scotia.
  • Hai BCH của Vancouver đều được mời tham dự, nhưng chỉ có BCH của anh Hà tấn Phát có mặt với tất cả những chứng cớ cần thiết, nên ĐHĐ xác nhận tư cách đại diện Vancouver của BCH Hà Tấn Phát là hợp lý. 
Thưa quý anh chị, khi chúng ta muốn bàn một việc gì, để có hiệu quả, chúng ta phải cùng nhau dựa trên một nền tảng chung. Trong trường hợp của LH chúng ta, thì chúng ta phải dựa trên Bản Điều Lệ và Nội Quy hiện hành (chấp thuận năm 1980 và điều chỉnh lại năm 1986) để giải quyết.
 
Nếu đã dựa trên bản Điều Lệ và Nội Quy này mà chúng ta vẫn không đồng ý với nhau thì chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác là phải nhờ đến luật pháp.
 
Thay lời kết, tôi xin thưa với quý vị câu chuyện nhỏ sau đây:
 
Tôi đã hỏi vài vị dân cử ở Sherbrooke là khi các hội đoàn đưa ra tòa án để giải quyết những bất đồng thì có làm hạ uy tín hội đoàn đó không?
 
Họ trả lời tôi một cách thoải mái:
‘’Không hề làm hạ uy tín của hội đoàn. Trái lại, người ta còn tôn trọng hội đoàn đó, vì biết cư xử theo luật pháp. Luật pháp đặt ra là để làm những chuyện đó mà.  Xin hỏi anh là để luật pháp giải quyết một lần cho xong, có hay hơn là 2 bên cứ cãi chầy, cãi cối, không ai chịu ai, mất bao nhiêu energy mà không biết khi nào mới kết thúc???’’
 
Âu cũng là một gơi ý đáng cho chúng ta suy nghĩ.!
 
Thân kính,
Trần Văn Nhã
Chủ tịch HĐQT LHNVC
Chủ tịch HNV Sherbrooke
 
Comments