Thương phế binh Trung Sĩ Lê Hữu Tình...

posted Aug 29, 2015, 4:51 AM by Le Phan

Chúng tôi được biết anh Trung Sĩ Lê Hữu Tình, một thương phế binh thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã có cuộc sống rất nghèo khó trong 40 năm qua. Anh là một TPB trong danh sách 100 TPB mà cộng đồng người Việt tại Ottawa nhận giúp đỡ. Vì trường hợp của TPB Trung Sĩ Lê Hữu Tình quá thương tâm nên chúng tôi đã đóng góp thêm trong Bữa Cơm Tình Thương 5, tháng 6 vừa qua để phần nào giúp cho anh TPB Trung Sĩ Lê Hữu Tình cùng gia đình có được cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh người mẹ già ốm yếu và các con. 

Chúng tôi hy vọng món quà này gói ghém chút tình thương của 
đồng bào tha hương gửi về cho anh để giúp xoa dịu phần nào 
cuộc sống nghèo khó, kham khổ của anh trong suốt 40 năm qua...


Cám ơn VOICE CANADA
Cám ơn Cộng Đồng Người Việt Ottawa


Comments