THƯ CUNG THỈNH THAM DƯ MÙA AN CƯ KIẾT HẠN LẦN THỨ 25 CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG GIÀ VIỆT NAM TẠI CANADA

posted Jun 20, 2013, 4:02 AM by Le Phan
   
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Mùa Phật Đản PL 2557 lại về với người con Phật khắp năm châu toàn thể Tăng Ni Phật Tử đều vui mừng tổ chức ngày Khánh Đản để đón mừng Đấng Cha lành của nhân loại. Trong không khí vui mừng hân hoan toàn thể Phật Giáo đồ đều thiết trí lễ đài trang nghiêm để tưởng nhớ và tri ân công đức sâu dày hóa độ của Đấng từ phụ Thích Ca.

Riêng cộng đồng Tăng Ni hải ngoại tại Canada để bày tỏ niềm cung kính thâm ân hóa độ của Ngài, cũng như thể hiện tinh thần hòa hiệp của hàng chúng trung tôn, mà hàng năm chư tôn đức Tăng Ni đều câu hội về một trú xứ để kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Qua tinh thần buổi họp thường niên của giáo hội Phật Giáo Việt nam thống nhất hải ngoại tại Canada ngày 22 tháng 12 năm 2012 đã quyết định chọn ngày tổ chức mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 25 nhằm ngày 01 tháng 07 đến ngày 14 tháng 07 năm 2013 địa điểm tại Tu Viện Phổ Đà Sơn 11 Chemin Katimavik, Val des monts, Quebec, J8N 5E1, Canada, và hân hạnh được sự hứa khả của Hòa Thượng thượng Minh hạ Đạt viện chủ chùa Quang Nghiêm Stockton, California quang lâm chứng minh và tham dự.

Sau thời gian dài tu sửa ngôi chánh điện tại Tu Viện Phổ Đà Sơn nay đã được hoàn tất, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức hoan hỉ chấn tích quang lâm về Tu Viện Phổ Đà Sơn vào lúc 05 giờ chiều ngày chủ nhật 30 tháng 06 năm 2013 để tham dự lễ Cung An Chức Sự vào lúc 07 giờ chiều cùng ngày.

Trong thời gian An Cư Kiết Hạ từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 13 tháng 07 sẽ có chương trình chi tiết để Chư Tăng trình duyệt vào buổi họp cung an chức sự nói trên.

Riêng ngày 14 tháng 07 năm 2013 sau lễ giải giới trường, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức hoan hỷ tham dự lễ hoàn nguyện cổng trụ biểu Tam Quan của Tu Viện Phổ Đà Sơn.

Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng gia tâm chú nguyện và vì tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn mà thu xếp Phật sự tại địa phương để cùng vân tập về đạo tràng Tu Viện Phổ Đà Sơn theo ngày giờ đã được thông báo như trên để mùa An Cư Kiết Hạ luôn là niềm khích lệ và sách tấn cho cộng đồng Tăng lữ Canada vững vàng và thẳng tiến trên con đường tấn tu đạo nghiệp báo Phật ân đức và là nơi nương tựa tinh thần cho toàn thể Phật Tử Canada.

Chúng con thành kính đầu thành đảnh lễ tam bái cung thỉnh.

Ottawa ngày 20 tháng 05 năm 2013.
Thay mặt ban tổ chức mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 25 của cộng đồng Tăng Già tại Canada.

Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt.

Ghi chú: Mọi liên lạc về số phone: Chùa Phổ Đà (613) 231 2516
Tu Viện Phổ Đà Sơn (819) 671 8561 
Cell phone:(819) 665 0259
Email:bon_dat@yahoo.com
Comments