Thư chúc mừng của Thủ Tướng và các chính khách trong ngày Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận

posted May 11, 2015, 4:25 PM by Le Phan   [ updated May 11, 2015, 6:25 PM ]
Ngày Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2015
Triển lãm hình ảnh và văn nghệ tưởng niệm Tháng Tư Đen mang chủ đề Thuyền Nhân Việt Nam: 40 năm nhìn lại tại RA Center số 2451 đường Riverside.

Sunday May 03, 2015
Photo Exhibition and Cultural show with major theme “The Vietnamese Boat People: A 40-year Journey Comes to Life”.

   
  
   
   

Comments