Thông tin cho người đang thuê nhà hay đang thuê các căn hộ

posted Aug 17, 2020, 8:46 AM by Le Phan   [ updated Aug 17, 2020, 8:47 AM ]
THANH TOÁN TIỀN THUÊ NHÀ VÀ CÁC NGUỒN TÀI TRỢ 
TRONG THỜI GIAN DỊCH CÚM COVID-19

Thông tin cho người đang thuê nhà hay đang thuê các căn hộ
Hỗ trợ tài chánh và các biện pháp giúp đỡ để trả nợ tiền thuê nhà

Eviction is a terrifying prospect for many tenants during the COVID-19 crisis. Source: iStock

Một số cư dân tại Ottawa có thể gặp vấn đề khó khăn về tài chánh do hậu quả của đại dịch COVID19 và phải đối phó với việc bị đuổi ra khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê nhà. Lệnh cấm trục xuất hiện đã hết hạn và Hội đồng đại diện cho những người thuê nhà và chủ nhà quay lại xử lý các yêu cầu trục xuất. Để ngăn ngừa việc bị đuổi ra khỏi nhà này, điều quan trọng là phải cập nhật tiền thuê nhà của bạn.

Nếu bạn đang thiếu tiền trả tiền thuê nhà hoặc có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà vì bạn không thể trả tiền thuê nhà do dịch cúm COVID19 gây ra, bạn có thể hội đủ điều kiện nhận sự giúp đỡ tài chánh trong trường hợp khẩn cấp. Xin quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét tình huống của bạn để xác định xem bạn có hội đủ điều kiện nhận sự giúp đỡ tài chánh hay không.

Làm thế nào để đăng ký 
Nếu bạn không nhận được sự hỗ trợ từ Ontario Works hoặc Chương trình Hỗ trợ cho người khuyết tật Ontario (ODSP): Bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại: 

Đăng ký qua điện thoại
• Quay số 3-1-1, chọn ngôn ngữ, sau đó nhấn số 4 cho Dịch vụ xã hội, sau đó nhấn số 3 để nói chuyện với nhân viên.

Nộp đơn trực tuyến
hoặc các trang web Yêu cầu Trợ giúp Khẩn cấp: https://ottawa.ca/en/family-and-social-services/employment-and-financial-assistance

Nếu bạn đang nhận hỗ trợ từ Ontario Works hoặc ODSP:
• Gọi cho người quản lý hồ sơ của bạn
• Quay số 3-1-1, chọn ngôn ngữ, sau đó nhấn số 4 cho Dịch vụ xã hội, 
sau đó nhấn số 2 để nói chuyện với chuyên gia kiểm toán.


Để biết các tài nguyên khác và trợ giúp trong đại dịch COVID19, hãy truy cập trang web COVID-19 của chúng tôi. 

Tài nguyên và tài liệu tham khảo
Nếu bạn cần thông tin về cách ngăn ngừa mất chổ cư trú, các tổ chức này có thể giúp bạn:
•  Quản lý Hành động 613-562-8219:  www.action-logement.ca/en/home/
•  Trợ giúp về Nhà ở 613-563-4532:  http://connectingottawa.com/service/housing-help
•  Dịch vụ Pháp lý Cộng đồng Ottawa:  www.clsottawa.ca
•  Phía Tây thành phố - 613-596-1641 
•   Phía Nam thành phố - 613-733-0140
•   Trung tâm thành phố - 613-241-7008

•  Phòng khám Pháp lý Pháp ngữ Ottawa 613-744-2892:  www.cscvanier.com/fr/juridique
•  Trung tâm Bênh vực Người thuê nhà Ontario - 
Luật sư Tư vấn Thuế vụ Nhà ở:  www.acto.ca/our-work/tenant-duty-counsel/
Ċ
Le Phan,
Aug 17, 2020, 8:46 AM
Ċ
Le Phan,
Aug 17, 2020, 8:47 AM
Comments