Thông điệp chúc Tết của Ông Stephen Harper, Thủ Tướng chính phủ liên bang Canada gửi Cộng Đồng Người Việt Ottawa.

posted Jan 10, 2014, 4:46 PM by Le Phan   [ updated Jan 10, 2014, 4:46 PM ]
         


Comments