Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình tại Toronto

posted Mar 1, 2017, 4:25 AM by Le Phan
Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017 tại Toronto của Liên Hội Người Việt Canada và và Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto cùng các đoàn thể trong cộng đồng và các vùng lân cận

Comments