Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017

posted Mar 1, 2017, 4:19 AM by Le Phan
Kính thưa quý đồng bào trong cộng đồng người Việt tại Ottawa, Gatineau, Orléans, Kanata, Barrhaven và các vùng phụ cận,

Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của BS Lê Thuần Kiên, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Canada, đại diện cho hơn 250,000 người Việt tỵ nạn trên khắp đất nước Canada. Ông đã viết như sau:

Tình hình Quê Hương Đất Tổ của chúng ta ngày càng nghiêm trọng. Lời kêu gọi Tổng Biểu Tình ngày càng oai hùng vang lên khắp cōi từ trong nước. Đã đến lúc mọi con dân Việt đáp lời sông núi cùng nhau nối kết, từ trong nước đến hải ngoại, trên khắp Canada và toàn thế giới năm châu, để đòi lại Tự Do, Dân Chủ, Công Lý, Nhân Quyền, và Môi Trường Sống cho người dân Việt Nam, và đồng thời cùng nhau bảo vệ quê hương trước hiểm họa ngoại xâm.

Xin tha thiết kêu gọi mọi quý thành viên của Liên Hội Người Việt Canada và Trung Tâm Người Việt Canada hãy chung lòng phối hợp với tất cả quý vị lãnh đạo Tôn Giáo, Hội Đoàn, Truyền Thông Báo Chí và Đồng Hương tại các địa phương để cùng nhau góp sức tranh đấu và tham dự những cuộc biểu tình / cầu nguyện tại những thành phố khắp Canada.

Cộng Đồng Người Việt Ottawa sẽ tham dự cuộc tổng biểu tình lúc 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017 trước Đại Sứ Quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Canada, số 55 đường MacKay.

Cộng đồng người Việt tại Ottawa sẽ đồng hành với đồng bào đến từ Montréal và Sherbrooke. Trong cuộc biểu tình này Đại diện của Liên Hội, Đại diện cộng đồng Montréal, Sherbrooke và Ottawa sẽ có mặt cùng đồng bào sẽ cùng nói lên tiếng nói chung tranh đấu cho đồng bào nơi quê nhà đang bị đè nén, áp bức một cách nghiệt ngã, chỉ vì họ muốn được sống trong một môi trường sạch. Tất cả những tài nguyên quốc gia đã bị bán đi cho ngoại bang hay đã bị ô nhiễm bởi sự đồng lõa của chính quyền Việt Nam với giới đầu tư nước ngoài, cho phép nhiều công ty như Formosa tiến hành dự án kỹ nghệ mà hoàn toàn không cần tôn trọng môi trường. Dân chúng mất đi kế sinh nhai cha truyền con nối từ bao nhiêu đời, giờ đây phải chịu thêm số phận áp bức, tù đày và đánh đập bởi Công An Nhân Dân...

Chúng ta hãy cùng nhau đi biểu tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017 để lên tiếng tố cáo trước dư luận Canada và thế giới sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt Nam, khi họ làm ngơ trước hành động thô bạo đàn áp người dân đi biểu tình và dung túng cho những công ty nước ngoài làm hủy hoại môi trường sinh sống của người dân.

Trân trọng kính mời đồng bào tham dự đông đảo,
Kính chào đoàn kết
Ban Chấp Hành, Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Comments