Thông báo về việc ghi danh lớp học ... TÍN CHỈ VIỆT NGỮ - 2021 2022

posted May 27, 2021, 12:31 PM by Le Phan
Thông báo về việc ghi danh lớp học
TÍN CHỈ VIỆT NGỮ - 2021 2022
Kính chào quý phụ huynh và học sinh,
Thân chúc quý phụ huynh và toàn thể gia quyến luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Nhằm mục đích giúp các con em được học Tiếng Việt đến hết bậc Trung học, chúng tôi, trường Việt Ngữ Duy Tân, được sự chấp thuận của Hội Đồng Giáo Dục Pháp Ngữ miền Đông Ontario (CEPEO), sẽ bắt đầu giảng dạy chương trình Tiếng Việt cho các em bậc Trung Học, từ lớp 9 đến lớp 12, trong niên khóa 2021-2022.

Ghi danh: online bằng đường link dưới đây:


Mọi thắc mắc xin liên lạc với Cô Josée qua email josee.dicaire@cepeo.on.ca

Cô Huệ qua email thi.dao@cepeo.on.ca

hay Cô Phượng qua email truong.vn.duytan@gmail.com


Comments