Thông Báo về ngày ghi danh lớp ngôn ngữ hè do trường Việt Ngữ Duy Tân tổ chức

posted Apr 13, 2014, 6:56 PM by Danh Lam Nguyen   [ updated Apr 13, 2014, 7:08 PM ]

Kính thưa quý ph huynh hc sinh,

Trường Vit Ng Duy Tân s t chc chương trình Vit Ng hè 2014.

Lp dy Vit ng s dành cho tr em t lp mu giáo đến lp 8.

Lp Vit Ng hè còn m rng thêm lp Tây Ban Nha cho các em mun hc thêm ngôn ng này.

Lp hc t th hai đến th sáu và s bt đu ngày 7 tháng 7 năm 2014 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014

  • T   9 gi 30 sáng đến 15 gi 30 chiu  (dành cho các em có nhu cu hc 2 ngôn ng)
  •  T 9 gi 30 sáng  đến 12gi hoc 13 gi đến 15 gi 30 ( dành cho các em có nhu cu hc mt ngôn ng)

Đa đim  Ecole élémentaire publique Maurice Lapointe, s 17 Bridgestone Dr, Kanata

L phí ghi danh là $10 (tin mt) cho mi ngôn ng.

 Chương trình ghi danh đã được bt đu và s kết thúc vào cui tháng này (th tư30/04/2014).

Quý ph huynh mun biết thêm chi tiết xin liên lc cô Phượng qua đin thư phuongvi@rogers.com 

Trường Vit Ng  Duy Tân hân hoan chào đón các em hc sinh và cám ơn s nhit tình hưởng ng ca quý ph huynh cho lp hè.

Đi din Ban Ging Hun

Phượng Nguyn
Comments