THÔNG BÁO Trường Việt Ngữ Lạc Việt Barrhaven Tựu Trường Niên Khóa 2014-2015

posted Aug 23, 2014, 9:46 AM by Le Phan
THÔNG BÁO

Tựu Trường Niên Khóa 2014-2015

Ban giảng huấn của Trường Việt Ngữ Lạc Việt Barrhaven 
trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh của 
các em thiếu nhi từ 5 tuổi tới 14 tuổi (mẫu giáo tới lớp 8) 
đến trường ghi danh cho các em học tiếng Việt.

  ĐỊA ĐIỂM: Trường tiểu học Farley Mowat
        Số 75, đường Waterbridge Drive
        Nepean, Ontario, K2G 6T3

  SINH HOẠT: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015
        Hàng tuần vào ngày Thứ Bẩy
        Từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa

  GHI DANH: Thứ Bẩy ngày 6 tháng 9 năm 2014
        Từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa

  HỌC PHÍ: $35.00 một năm cho mỗi em.

Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị phụ huynh vui lòng liên lạc với cô Kim Ba, 
số điện thoại 613-825-0507 hay qua điện thư: kimbavo@gmail.com
Ban giảng huấn của trường Lạc Việt vui mừng và sẵn sàng chào đón các em.


NOTICE

New School Year 2014-2015

The teaching staff of Lac Viet (Vietnamese) School in Barrhaven, 
would like to invite all parents to register their children 
from kindergarten to grade 8 to learn Vietnamese with us.

  LOCATION: Farley Mowat Public School
75 Waterbridge Drive
Nepean, Ontario, K2G 6T3

  WHEN: Saturdays from 9:30 am to 12:00 noon
From September 2014 to June 2015
From 9:30 am to 12:00 noon

  REGISTRATION: Saturday September 6, 2014
From 9:30 am to 12:00 noon

  FEE: $35 per year

For more information, please contact Miss Kim Ba Vo
by phone: 613-825-0507 or by email: kimbavo@gmail.com
Our teaching staff hope to see you on registration day!!!
Comments