Trường Việt Ngữ Thăng Long (Kanata) thông báo khai giảng lớp hè Việt Ngữ 2013

posted Jun 28, 2013, 4:56 AM by Le Phan   [ updated Jun 28, 2013, 5:06 AM ]

    Trường Việt Ngữ Thăng Long Kanata trân trọng thông báo  -  Kính chào các ph huynh hc sinh -

Khai ging lp dy hè Vit ng dành cho tr em t lp mu giáo đến lp 8

s bt đu t 2 tháng 7 đến 2 tháng 8 năm 2013

mi ngày t th hai đến th sáu, t 9 gi sáng đến 3 gi chiu

Đa đim: trường tiu hc Kanata (École élémentaire publique Kanata)

                   s 1385 đường Halton Terrase

                   phòng hc s 140

Thi khóa biu trong ngày :

                 9:00-11:30 hc tiếng Vit (ngh gii lao 20 phút trong gi hc)

                11:30-12:30 ăn trưa và ra chơi

                12:30- 3:00 hc tiếng Spanish (ngh gii lao 20 phút trong gi hc)

Giáo viên ph trách:

                Tiếng Vit: Phượng Nguyn (ph trách t 9:00 đến 12:00)

                Tiếng Spanish: Christina Ambar (ph trách t 12:00 đến 3:00)
Dng c cá nhân và dng c hc tp các em cn mang theo:

Nước ung, mt túi ăn trưa dành cho 2 gi gii lao và gi trưa. (không đu phng)

                Mt tp kh nh (school exercise book) viết chì và bút lông màu (color markers)

                Nón, kem chng nng (sunscreen)

·      Các em hc tiếng Vit duy nht s ra v lúc 11:30 am

·      Các em hc tiếng Vit và tiếng Spanish s ra v lúc 3:00 pm

L phí 10$ s được đóng trong ngày 2 tháng 7, 2013 và đóng bng tin mt.

Ph hunh có con em li hc tiếng Spanish xin đin thêm 1 đơn ghi danh cho tiếng    Spanish và đóng thêm l phí 10$.

Mi thc mc xin liên lc vi Phượng Nguyn qua email phuongvi@rogers.com

Xin chân thành cm ơ

Comments