Thông Báo của Chùa Hiếu Giang

posted Feb 1, 2017, 2:14 PM by Le Phan
Chùa Hiếu Giang sẽ tổ chức những khoá tu học Phật pháp trong thời gian từ Thứ Ba, ngày 14/2/2017 đến Chủ Nhật, ngày 19/2/2017 do Thượng Tọa Thích An Chí, hiệu: Hoằng Khai, Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu hướng dẫn 


Comments