Thư mời họp Hội Chợ Tết Ất Mùi...

posted Oct 19, 2014, 1:37 PM by Le Phan   [ updated Oct 19, 2014, 2:20 PM ]
  Kính thưa Quý vị,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa chân thành cảm tạ tất cả các Hội Đoàn, các Chùa Từ Ân, Phổ Đà và Hiếu Giang, các Hội Thánh Tin Lành, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến, Các Trường Việt Ngữ Tây sơn, Duy Tân, Lạc Việt, Thăng Long và Hùng Vương, Liên Hội Người Việt Canada, tổ chức YIA, Sinh Viên trường Đại học Ottawa, Sinh Viên trường Đại học Carleton và Sinh Viên trường Algonquin, Hội Cựu Quân Nhân, Hội Cao Niên, quý vị mạnh thường quân, các dịch vụ cùng các cơ sở thương mại, các Văn Nghệ Sỹ thủ đô và các thiện nguyện viên đã nhiệt tâm ủng hộ các sinh hoạt do Cộng Đồng Người Việt Ottawa đứng ra tổ chức để phục vụ cộng đồng trong những năm qua.

Sự đóng góp tích cực cũng như sự ủng hộ của quý vị đã giúp cho chúng tôi mang đến cho người Việt tại Ottawa những sinh hoạt truyền thống, văn hóa, xã hội cũng như thể thao. Cũng như mọi năm, chúng tôi lại đang chuẩn bị tổ chức Hội Chợ Tết Ât Mùi sắp tới vào ngày Chủ nhật 15 tháng 02 năm 2015 lúc 11 giờ sáng tại Nepean Sportsplex. 

Để cho Hội Chợ Tết năm nay mang lại kết quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Ất Mùi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp tổng quát bàn về việc tổ chức Hội Chợ Tết vào:

Ngày: Chủ Nhật ngày 02 tháng 11 năm 2014
Giờ: Từ 2:30 pm tới 4:30 pm.
Địa điểm: Phòng họp A (Meeting room A)
McNabb Recreation Center, 180 Percy Street Ottawa.

Trân trọng kính mời,
T.M. BTC Hội Chợ Tết Ất Mùi
Nguyễn Tuệ Huy

Chú thích: Trong trường hợp quý vị bận không tham dự được, xin quý vị vui lòng cử người đại diện đến họp.
Comments