Thị Trưởng Thành Phố Ottawa, Ông Jim Waston công bố ngày 30 tháng 4 năm 2014 là ngày Quốc Hận

posted Apr 16, 2014, 3:20 PM by Le Phan   [ updated Apr 26, 2014, 4:20 AM ]
Ngày 30 tháng 4 năm 2014
 
là ngày Quốc Hận của thành phố Ottawa

Nhân mùa Quốc Hận 30-4 sắp tới, để tưởng niệm 39 năm ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam Tự Do, đồng thời đánh dấu 39 năm chế độ bạo tàn CSVN ngự trị trên quê hương, tạo nên vạn nỗi đau thương cho dân tộc Việt Nam. 

Cộng Đồng Người Việt Ottawa cùng nhau đốt nén hương lòng để tưởng niệm đến những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu nước độc trên đường đi tìm tự do. Ghi ơn những Chiến Sĩ, Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa can trường năm nào, dù còn sống nơi quê nhà hay ven trời góc biển, hay nằm yên trong đáy mộ hoang tàn, hay xương cốt còn rải rác chốn rừng hoang và vùi thây nơi những trại tù oan nghiệt. 

Cộng Đồng Người Việt Ottawa cũng ghi nhận sự đóng góp thiết thực của đồng bào Tỵ Nạn Cộng Sản vào sự phát triển một xã hội đa văn hóa của thành phố Ottawa.

Thượng Nghị Sĩ (TNS) Ngô Thanh Hải của Canada đã đến gặp Ông Thị Trưởng Thành Phố Ottawa, Ông Jim Waston và đã được ông Thị Trưởng Thành Phố Ottawa công bố rằng ngày 30 tháng 4 năm 2014 là ngày Quốc Hận của thành phố Ottawa.


Le 30 avril, la ville d’Ottawa soulignera le Jour de l’Avril noir

OTTAWA – Le 16 avril 2014, l’honorable sénateur Thanh Hai Ngo a rencontré le maire d’Ottawa, Jim Watson, et un déléguer de la communauté vietnamienne d’Ottawa en vue de la commémoration, le 30 avril prochain, de la trente-neuvième année de la chute de Saigon.

« Cette proclamation non seulement honore la mémoire des victimes de la guerre du Vietnam, mais aussi salue la communauté vietnamienne‑canadienne d’Ottawa, ainsi que les nombreux survivants et réfugiés de la guerre qui ont fait des contributions positives et importantes à la diversité culturelle de la ville d’Ottawa », a déclaré le sénateur Ngo.

Au début des années 1980, la Ville d’Ottawa entreprit « le Projet 4000 » et est devenue le nouveau lieu de résidence pour environ 4 mille Vietnamiens qui ont dû affronter en mer des tempêtes mortelles, des pirates, des maladies et la faim. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 250 000 réfugié « boat people » ont péri en mer en quête de liberté.City of Ottawa recognizes April 30th 2014 as Black April Day

OTTAWA – On April 16th 2014, the Honourable Senator Thanh Hai Ngo met with Ottawa City Mayor Jim Watson and a delegate from the Ottawa Vietnamese community to commemorate April 30th as the thirty-ninth year of the fall of Saigon.

“This proclamation not only remembers the victims of the Vietnamese War, but also recoginizes the Vietnamese-Canadian community of Ottawa, and the many survivors and refugees of the war, who have made positives and valuable contribution to the cultural diversity in the city of Ottawa.” said Senator Ngo.

In the early 1980s, the City of Ottawa spearheaded “Project 4000” and became the new home of approximately 4 thousand Vietnamese who arrived in Canada after navigating through deadly storms, pirate threats, diseases and starvation. According to the United Nation High Commission for Refugees, 250 thousand Boat People perished at sea looking for freedom.
Comments