The Canadian Immigration Historical Society (Hiệp hội Lịch sử Nhập cư Canada)

posted Jul 10, 2017, 5:28 PM by Le Phan
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng kính mời quý vị xem bản tin của 
The Canadian Immigration Historical Society (Hiệp hội Lịch sử Nhập cư Canada) 
về những diễn tiến có liên quan đến cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Canada trong ba tháng vừa qua...
   
   
   

Ċ
Le Phan,
Jul 10, 2017, 5:28 PM
Comments