THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Ông Nguyễn Thiên Thụ (1937-2021)

posted Sep 11, 2021, 11:02 AM by Le Phan
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cộng Đồng Người Việt Ottawa nhận được tin Ông Nguyễn Thiên Thụ vừa mới qua đời tại Thủ Đô Ottawa. Ông là cựu Giảng sư tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo trước năm 1975. Ông là một nhà Văn, một nhà Thơ và cũng là nhà Nghiên cứu Văn Học Uyên Thâm... Ông đã để lại một kho tàng quý báu cho Văn Học Việt Nam tại hải ngoại. Cộng đồng người Việt tại Ottawa mất đi một cây cổ thụ trong làng văn chương. Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa thay mặt Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Ottawa gửi lời phân ưu đến toàn thể tang gia, hiếu quyến. Chúng tôi cầu nguyện Hương linh Ông Nguyễn Thiên Thụ nhẹ bước về cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Sau đây mời quý vị xem: Thân Thế và Sự Nghiệp của Ông Nguyễn Thiên Thụ

TIỂU SỬ NGUYỄN THIÊN THỤ (1937-2021)

I.THÂN THẾ
Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội.và Vạn Mộc cư sĩ. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Sau 1975 ẩn cư. Năm 1995, cùng gia đình định cư tại Ottawa, Canada.

II.GIÁO DỤC: Học Văn chương
1969 Cao Học Văn Chương Việt Nam. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Tiến sĩ Văn Chương phần thứ nhất. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Cao Học Giáo Dục. Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
2003 Cử nhân Văn Chương Anh . Đại Học Carleton, Canada.

III.NGHIỆP VỤ : Dạy văn chương Việt Nam
1964-1970 Giáo sư tại trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho

1970-1975 Giảng sư tại trường Đại Học Văn Khoa Sàigon và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo.

IV. TÁC PHẨM

A.TÁC PHẨM ĐÃ ẤN HÀNH

1- PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG , Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.
2- NGHỆ THUÂT HÀNH VĂN. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972.
3- NGUYỄN TRÃI, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973
4- TẢN ĐÀ, THỰC VÀ MỘNG. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
5- VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, 4 tập, 2200 trang. Gia Hội, Canada, 2006.

B. TÁC PHẨM E BOOKS: GIA HỘI XUẤT BẢN. SƠN TRUNG THƯ TRANG

I. SƯU TẬP:
SƠN TRUNG * CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
SƠN TRUNG * NHÀ TÙ CỘNG SẢN
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÀ TÙ CỘNG SẢN (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM 2 (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM I (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH VƯỢT BIÊN (1)
SƠN TRUNG * TÀI LIỆU CHIẾN TRANH VIỆT NAM
SƠN TRUNG * TÀI LIỆU VƯỢT BIÊN (55)
SƠN TRUNG * VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM
NGUYỄN THIÊN THỤ * NHỮNG CON CÁO ĐỎ
NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIÊT NAM HIỆN ĐẠI

II. NGHIÊN CỨU
SƠN TRUNG VĂN TẬP * CHÍNH TRỊ
SƠN TRUNG VĂN TẬP * PHIẾM LUẬN
SƠN TRUNG VĂN TẬP * SỬ HỌC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * TRIẾT HỌC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * VĂN HÓA GIÁO DỤC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * VĂN HỌC (
SƠN TRUNG VĂN TẬP * ĐẠO VÀ ĐỜI
NGUYỄN THIÊN THỤ * KIM CỔ KỲ QUAN CHÚ GIẢI
NGUYỄN THIÊN - THỤ * CỘNG SẢN LUẬN
NGUYỄN THIÊN THỤ * CHỦ THUYẾT HÒA ĐỒNG
NGUYỄN THIÊN THỤ * KHỔNG TỬ LUẬN NGỮ
NGUYỄN THIÊN THỤ * KHẢO VỀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH
NGUYỄN THIÊN THỤ * TRUNG QUỐC LUẬN
NGUYỄN THIÊN THỤ * VẬN MỆNH VIỆT NAM QUA KIM CỔ KỲ QUAN

III. SÁNG TÁC
SƠN TRUNG * YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG (thơ)
SƠN TRUNG * EM NHƯ MỘT NU HỒNG (thơ)
SƠN TRUNG * MỘT TRỜI TUYẾT TRẮNG (thơ)
SƠN TRUNG * RAU SAM NGOÀI VƯỜN (truyện ngắn)
SƠN TRUNG * SÂN TRƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ (truyện ngắn)
SƠN TRUNG * MÂY TRẮNG ĐẦU NON (truyện ngắn)
( Sơn Trung Thư Trang. http://sontrung.blogspot.com)

IV.TẠP CHÍ:
Chủ biên BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (từ 1999 đến nay)
Cộng tác với Dòng Việt (California)
Cộng tác với Khai Thác Thị Trường, và Đối Lực (Toronto, Canada)

C.TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN:

1.    VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CỔ ĐIỂN, 3 tập, 1400 trang
2.   VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CẬN ĐẠI, 3 tập, 1600 trang.
3.   LỊCH SỬ THƠ MỚI
4.   GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI NHO HỌC
5.   ĐỜI SỐNG VIỆT NAM
6.   HISTORY OF VIETNAMESE LITERATURE
7.   BUDDHA’S MIDDLE PATH
Comments