THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Bà Trần Thị Bình, pháp danh Diệu Thuỷ...

posted May 2, 2015, 6:20 AM by Le Phan   [ updated May 2, 2015, 6:24 AM ]

Được biết tin Bà Trần Thị Bình, pháp danh Diệu Thuỷ
thân mẫu của các anh chị: 
Đoàn Ngọc Anh, Đoàn Anh Tuấn, Đoàn Minh Tú, 
Đoàn Hữu Tài, Đoàn Hữu Đức,
 Đoàn Kim Anh và Đoàn Hữu Lộc, 
đã từ trần ngày 28 tháng 4 năm 2015 
(nhằm ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi) 
Tại thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Canada 
Hưởng thọ 89 tuổi

Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin gửi đến 
toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc, 
xin được thắp nén hương trước hương linh Diệu Thuỷ, 
Cầu nguyện hương linh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành CĐNVO
Ottawa, Ngày 2 tháng 5 năm 2015
Comments