Thành Kính Phân Ưu...

posted May 23, 2015, 9:11 AM by Le Phan   [ updated Jun 12, 2015, 8:10 PM ]
Giáo Sư Đỗ Danh Tầm, pháp danh Trí Nghiêm
Tác giả tập thơ văn Lúa Đồng Cỏ Nội đã vĩnh viễn ra đi...

Được biết tin Giáo Sư Đỗ Danh Tầm, pháp danh Trí Nghiêm 
đã từ trần vào ngày 15 tháng 5 năm 2015 
tại thủ đô Ottawa, Canada. Hưởng thọ 89 tuổi

Sinh thời ông là người có tấm lòng thành với bạn bè, là người luôn luôn có tinh thần hòa nhã và xây dựng. Đối với những thế hệ kế thừa, ông luôn luôn nhắc nhở họ về sự dấn thân phụng sự cho cộng đồng, đóng góp thiết thực cho xã hội, làm rạng danh người Việt nơi đất khách quê người.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành Công Đồng Người Việt Ottawa, xin gửi đến Bà Đỗ Danh Tầm cũng tang gia, hiếu quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện cầu Hương Linh Trí Nghiêm rũ sạch bụi trần, thong dong, nhẹ bước về nơi cõi tịnh.

Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Người Việt Ottawa

Tiếc Thời Thơ Ấu

Vừa mới ngày nào tuổi ấu thơ,
Bây giờ già xụm thật không ngờ.
Thời gian vun vút trôi mau quá!
Thoáng tưởng như là một giấc mơ!

Nhớ buổi nhập trường học chữ tê (t)
Trông ông thầy dạy thấy mà ghê.
Muốn ra khỏi lớp về bên mẹ,
Bởi mẹ nuông chiều hết chỗ chê.

Mỗi khi về chợ mẹ mua quà
Bánh cốm bánh dày rồi bánh da.
Mẹ dặn đi chơi đừng nghịch quá
Để người khỏi trách khỏi rầy la!

Từ trên đình chính xuống đình trung
Chạy bộ thi đua thích lạ lùng.
Thi thố tài năng ai về nhất?
Tự cao tự đại tưởng anh hùng.

Chiều chiều thả bộ dưới bờ đê
Nhìn chiếc thuyền nan bơi dọc về.
Nước đỏ sông Hồng rung gợn sóng
Chao ôi cảnh đẹp thấy mà mê!

Sao mau tuổi đã bảy mươi ngoài,
Trắng toát bên đầu mớ tóc mai.
Danh lợi chẳng màng an phận sống
Ráng làm điều phải tránh điều sai.

Chính Danh Đỗ Danh Tầm
13-01-99
Comments