Thành Kính Phân Ưu...

posted Jul 12, 2014, 8:27 AM by Le Phan
Thành Kính Phân Ưu

Được biết tin cụ bà PHẠM THỊ KHANG, pháp danh Diệu Thuận, 
hiền thê của cụ ông Nguyễn Bá Triệu 
đã thệ thế ngày 10 tháng 07 năm 2014 
(nhằm ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ) tại Ottawa Canada

Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin gửi đến 
toàn thể gia quyến cụ ông Nguyễn Bá Triệu lời chia buồn sâu sắc, 
xin được thắp nén hương trước hương linh Diệu Thuận, 
Cầu nguyện hương linh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành CĐNVO


Comments