Thành Kính Phân Ưu...

posted Apr 25, 2014, 9:31 AM by Le Phan   [ updated Apr 25, 2014, 7:04 PM ]
Thành Kính Phân Ưu


Được biết tin Giáo Sư Nguyễn Quý Bng pháp danh Quảng Không, một thành viên tích cực của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Ottawa. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến hóa và phát triển của cộng đồng người Việt tỵ nạn và sự hội nhập vào xã hội Canada đa văn hóa từ thập niên 80 cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ 21, ông đã từ trần ngày 23 tháng 4 năm 2014 (nhằm ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ) Tại Ottawa, Canada. Hưởng thọ 85 tuổi 

Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin gửi đến toàn thể gia quyến bà Vũ Thúy Làn lời chia buồn sâu sắc, xin được thắp nén hương trước hương linh Quảng Không, Cầu nguyện hương linh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành CĐNVO


Comments