Thành Kính Phân Ưu -

posted Nov 16, 2013, 12:59 PM by Le Phan   [ updated Nov 16, 2013, 2:33 PM ]
Được biết tin cụ ông Đào Trọng Cương, thất lộc từ trần ngày 15 tháng 11 năm 2013
Cộng Đồng Người Việt Ottawa thành thật chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng!

CÁO PHÓ

Vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa là:
Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông cố của chúng tôi :

Kiến Trúc Sư

  ĐÀO TRỌNG CƯƠNG

Sinh ngày 03 tháng 6 năm 1911 tại Bắc Ninh, Việt Nam
Thất lộc ngày 15 tháng 11 năm 2013 
tại Ottawa, Ontario, Canada.
Hưởng thọ 102 tuổi

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Trưởng Nam Đào Trọng Hùng , vợ Hoàng Thị Thanh Hòa và các con cháu
Trưởng Nữ Quả phụ Đào Bích Hiền, và các con cháu
Thứ Nam Đào Trọng Hiệp, vợ Louise Michaud và các con cháu
Thứ Nam Đào Trọng Kiền, và các con
Thứ Nam Đào Trọng Quyền, vợ Cao Thị Tỉnh và các con
Thứ Nữ Đào Bích Hậu, chồng Nguyễn Trùng Khánh và các con cháu
Thứ Nam Đào Trọng Tài, vợ Nguyễn Thị Thanh Loan và con
Thứ Nữ Đào Bích Hồng, chồng Đỗ Thiện Tiến và các con
Thứ Nam Đào Trọng Tường, vợ Vũ Thị Thái Vân và con
Thứ Nam Đào Trọng Phúc, vợ Vũ Lan Anh và các con


Tang Lễ Tại Nhà Quàn Kelly Funeral Home
2370 St. Joseph Blvd
Orleans, Ontario K1C 1G1
Tel. 613-837-2370

Lịch Trình

Chủ Nhật  17-11-2013 : Lễ Phát Tang  lúc 15:00
                 Thăm viếng  từ 17:00 đến 21:00

Thứ Hai  18-11-2013 : Lễ Tịch Điện lúc 16:00
              Thăm viếng từ 10:00 đến 21:00

Thứ Ba   19-11-2013 : Lễ Di Quan từ  9:00 đến 11:00

Tất cả tiền phúng điếu sẽ được dùng  :

30% giúp vào Gary J Armstrong Longterm care
70% giúp vào việc trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Hiếu Giang Ottawa

Comments