Thành Kính Phân Ưu . . .

posted Apr 3, 2014, 4:16 PM by Le Phan
Thành Kính Phân Ưu

Được biết tin ông Phạm Thiện Sinh pháp danh Minh Thiện, 
một ân nhân của Cộng Đồng Người Việt Ottawa, 
đã thất lộc từ trần ngày 3 tháng 4 năm 2014 tại Ottawa 

Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin gửi đến 
toàn thể gia quyến bà Đặng Thúy Diệp lời chia buồn sâu sắc, 
xin được thắp nén hương trước hương linh Minh Thiện, 
Cầu nguyện hương linh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành CĐNVO

Linh cửu được quàn tại:
Pinecrest Cemetery, Cremation Centre & Mausoleum 
Highland Park Cemetery:
2500 Baseline Road, Ottawa,Ontario K2C 3H9. 
Telephone: (613) 829-3600 

Chương Trình Tang Lễ:
Thứ Bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014 (Tức ngày 6 tháng 3 âm lịch năm Giáp Ngọ)
Phát Tang vào lúc 9 giờ 30 sáng
Thăm Viếng từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Hỏa Táng vào lúc 3:30 giờ chiều


Comments